fbpx
 • Gazelle 7 år i træk
 • Elitehåndværker 4.8/5
Erhverv

Handelsbetingelser

​Hovedkontor

Nanostone A/S Baldersbuen 15c · 2640 · Hedehusene
CVR-nummer: 32199186
Tlf.: 42366666
E-mail: info@nanostone.dk
Web: www.nanostone.dk
Telefontider: Mandag til fredag, 08.00 – 20.00 lørdag og søndag 10.00 – 16.00

Nedenfor finder du handelsbetingelserne for diverse services, som Nanostone udbyder.

Handelsbetingelser for fliserens

Opmåling

Hos Nanostone foretager vi altid en grundig opmåling inden vi begynder at rense. Faktureringen vil altid (medmindre andet er aftalt) tage udgangspunkt i kontrolopmåling, så der ikke faktureres for mindre/mere end der rent faktisk er.

Skulle der være langt flere fliser (+20%) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores renser kontakte kunden og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Vi arbejder med en bagatelgrænse på 20%. Er opmålingen ikke mere end 100 m2 eller mere end 20% over de estimerede m2 i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet også såfremt vi ikke kan få fat på dig telefonisk.

Skulle opmåling være under det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.

Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din fliserens, så du ved hvilken dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal du sørge for

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 3. Der er adgang til fliserne
 4. Der er mulighed for parkering tæt på fliserne og vandforsyningen.
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
 6. Området er ryddet for store mængder ukrudt samt fået skåret græskanter

Garanti / Servicebehandling af fliser

”Nanostone A/S tilbyder op til 15 års holdbarhed mod flisepest”

Nanostone tilbyder op til 15 år holdbarhed mod flisepest. For at garantien mod flisepest kan opretholdelse skal der foretages en årlig vedligeholdelse (garanti-aftale). Vedligeholdelsen foretages 1 gang årligt i foråret eller efteråret.

Skulle du mod forventning opleve angreb af flisepest efter din vedligeholdelsebehandling er blevet foretaget det pågældende år, vil Nanostone give en ekstra omgang servicebehandling eller rense det pågældende område, så flisepesten går væk igen.

Du kan læse mere om vores garanti-aftale her.

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.

Aflysning skal ske skriftligt til info@nanostone.dk

Ønsker du at framelde dig serviceordningen skal dette gøres enten telefonisk eller skriftligt til os inden d. 31 December året forinden ellers opkræver vi et gebyr på 595,-

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Abonnement

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

Erstatningsansvar / Indsigelser

1. UDSKRIDNING AF FLISER

Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne, så vil de brede fuger være tydeligere efter rensning og dermed kan man se, hvis fliserne har rykket sig. Nanostone A/S kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.

2. STOPPET DRÆN ELLER KLOAK

Under rensning renses ukrudt og mos væk fra fugerne. Her vil en del blive fejet sammen og fjernet. Dog forventes det, da vi renser med vand, at en del af dette vil gå ned i kloakken. Normalt vil dette ikke være et problem, men har du en kloak/dræn, som har det med at blive stoppet lettere end andre, så skal i meddele dette inden vi starter opgaven.

3. FLISERNES TILSTAND EFTER RENSNING

Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid, ligesom træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke ødelægge eller slå større revner af en ellers sund flise. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.

4. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra rense-områder.

5. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. I disse tilfælde er nogle vandhaner tætnet med en form for pakning. Hvis denne pakning er gammel, kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.

Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Nanostone er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhane som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

6. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres senest 48 timer efter rensningen er udført, så vi kan få udbedret tingene hurtigst muligt.

7. FARVEFORSKEL OG KALKOPTRÆK UNDER CARPORT

Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nobret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk.

Farveforskel på granit kan i nogle tilfælde blive en smule mørkere pga. siloxanen i imprægneringen.

Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn.

1. Under carporte og overdækninger kan fliserne forkomme mere mørke, da de ikke er bleget af solen.

2. Der kan forekomme kalkudfældninger på overdækkede arealer der ikke har fået vand før (dette kan forholdsvis nemt fjernes blot ved fejning af sand, se vedhæftet pdf HER!)

3. Der kan under carporte forekomme mørke kørespor, dette skyldes asfalt og gummi fra dæk på bilen.

Ovenstående tilfælde er vi bekendt med og den bedste løsning er, at få fyldt fugerne med sand eller grus, dette giver et mere ensartet resultat og fjerner kalkudfældninger.

8. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Efter rensning skylder vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig og som vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.

9. FACADE

Efter rens af fliser vasker vi facaden ren med et lavt tryk. Hvis facaden har frostsprængninger eller luft inden under malingen så vil dette kunne risikere at ryge af. Du vil typisk inden kunne se at pudset har streger hvor det har frostspringninger og malingen vil typisk være boblet lidt lidt op eller hænge i nogle flager.
Dette er Nanostone A/S ikke ansvarlig for at reparere.

10. VALG AF SAND I FUGERNE

Efter imprægnering af fliserne anbefaler Nanostone at fylde fugerne op med sand, gerne danfugesand, som virker ukrudtshæmmende og størkner en smule, hvilket besværliggør vækst. Hvis du vælger os til at udføre opgaven med fejning af sand, skal vi gøre opmærksom på at der er tale om en “grov fejning” med lyst sand. Hvis du selv gør det, så anbefaler vi danfugesand fra dansand. Har du andre ønsker til sand, så bedes du gøre os opmærksom på dette inden udførsel.
Til Københavnerbelægning fejer vi 0,4 grus i fugerne, da danfugesand her vil være for fint i kornet.

11. VAND OG EL

Kunden står selv for udgiften til vand og el (El er kun ved brug af støvsugning/opsamling af vand).

Vores maskiner står fastmonteret i bilen. Fra bilen har vi 40 meter vandslange som monteres til jeres vandhane. Fra bilen er der 60 meter højtryksrenserslange, som er den maksimale afstand der må være fra bil til fliser.
Kan vores bil ikke holde indenfor de afstande ift. vandhaneudtag og fliser,  så skal du gøre os bekendt med dette, så vi kan finde en løsning inden vi kører ud forgæves.

11. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER

Nanostone er ikke ansvarlig for indtrængen af vand under behandlingen. Vær derfor sikker på, at du ikke har utætheder omkring vinduer og andre dele af facaden. Ved fliserens, vær sikker på at vandet ikke kommer ind under døren ved skuret eller kælderen, hvis der er opbevaret noget som ikke tåler vand på gulvet.
Såfremt at du har kameraovervågning eller andet nær området, som kan tage skade af vand, så er det vigtigt at du dækker dette ind. Såfremt det godt kan klare vand, så passer vi naturligvis pænt på og vasker alt af med lavt tryk.
Nanostone dækker ikke disse typer skader, da det er en del af vores behandling at rense med vand og skylle alt pænt ned efter arbejdet.

12. TRAVERTINFLISER

Nanostone har erfaret, at hvide fliser, specielt travertinfliser, er specielt udsat for smuds, som trænger ind i flisen. Overfladen kan dog godt renses og behandles, men Nanostone kan ikke garantere mod smuds, som er gået ned i flisen efterfølgende. Her vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i de fleste tilfælde være nok, men der gives ingen garanti på travertinfliser.

13. NANOSTONE FJERNER MOS, FLISEPEST, OG GRØNNE ALGER, MEN IKKE:

 • Græs mellem fugerne – Vi fjerner langt størstedelen, men kan ikke garantere, at det hele vil være væk efter rensen.
 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod at fjerne disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav. Typisk oplever vi, at sort lav kan fjernes efter 6-8 måneder alt efter intensiteten af angrebet.
 • Kørespor fra bilen i indkørslen – Vi ser nogle gange kørespor i indkørsler (specielt under udhæng). Det kommer af opvarmede dæk og asfalt ude på vejen og kræver en speciel form for kemi, som skal sidde og efterfølgende renses af med hedevand. Hvis det er gået dybt ned i flisen kan det have misfarvet flisen tilstrækkeligt til at flisen skal skiftes ud.

14. POOL

Hvis du har pool vil vi rense de omkringliggende arealer først. Herefter renser vi den sidste del nær poolen. Dette gør vi for at minimere snavs i at komme i poolen. Det er eget ansvar at rengøre poolen for det snavs der bundfalder.
Hvis du har en lunke eller lign, hvor vandet samler sig ved poolen, vil du typisk opleve mere snavs i poolen. Her skal du rense lidt af gangen for ikke er overfylde din maskines filter. Nanostone er ikke ansvarlig for skader eller udskiftning af filter eller lignende opfølgende arbejde ved pool områder.

Handelsbetingelser for træterrasserens

Opmåling

Hos Nanostone foretager vi altid en grundig opmåling inden vi begynder at rense. Faktureringen vil altid (medmindre andet er aftalt) tage udgangspunkt i kontrolopmåling, så der ikke faktureres for mindre/mere end der rent faktisk er.

Skulle der være langt flere m2 (+20%) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores renser kontakte kunden og informere herom. Vi forsætter ikke opgaven før vi har fået bekræftet den nye pris med kunden. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Vi arbejder med en bagatelgrænse på 20%. Er opmålingen ikke mere end 20% over de estimerede m2 i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet uden yderligere henvendelse.

Skulle opmåling være under det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.

Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din rens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal vi bruge, når vi kommer

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 3. Der er adgang til rense-arealet
 4. Der er mulighed for parkering tæt på træterrassen og vandforsyningen.
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign.

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.

Aflysning skal ske skriftligt til info@nanostone.dk

Ønsker du at framelde dig serviceordningen skal dette gøres enten telefonisk eller skriftligt til os inden d. 31 December året forinden ellers opkræver vi et gebyr på 595,-

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Abonnement

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

​Erstatningsansvar / Indsigelser

1. TRÆTERRASSENS TILSTAND EFTER RENSNING

Vi gør opmærksom på at en rens ikke kan sammenlignes med en slibning af terrassen. Ved en slibning af træet kommer du dybere ned, mens du ved en rens, kun får renset toppen/overfladen af træet. Vi vil derfor ved en rens ikke kunne garantere at træet vil stå ensartet efter en rens.

2. TRÆETS UDSEENDE/FARVEFORKEL

Alt træ arter sig forskelligt over tid og da træ er et levende materiale, så vil det med tiden mørne og blive blødere.
Træet ændrer typisk også farve i overfladen og her er det ikke muligt at sige hvor langt ned i træet dette forekommer. Det afhænger meget af hvor udsat terrassen har været af sol og regn. Derfor vil du også typisk se en farveforskel og forskel i træets overflade, ved de områder hvor træet er under udhæng kontra hvor træet stå ude i det åbne.
Ved rens vil vi derfor ikke kunne garantere for at få den oprindelige farve tilbage i træet. Såfremt at træet fortsat har en mørk/grå/hvidt slør i overflade, så vil det muligvis være nødvendigt at skulle slibe træet efterfølgende, hvilket Nanostone A/S ikke kompenserer. Det er svært at vurdere, da du ofte ikke kan se det underliggende for alger og snavs.

3. OLIE OG VEDLIGEHOLDELSE

Olie suger sig ind i træet og vil være forskelligt ift. hvor ofte det er vedligeholdt og hvor meget olie træet har suget til sig i overfladen. Ved besigtigelse af træet kan vi kun konstatere overfladens udseende og vi kan ikke se hvad der ligger under den mørke overflade af alger og snavs.

4. TRÆET REJSER SIG

En rensning af træterrassen kan få træet til at rejse sig, men det vil være minimalt hvis der er tale om hårdt, velbevaret træ. Træet rejser sig relativt ift. hvilken træsort (hårdt / blødt træ), hvor mørnet træet er og alder.

Vi kan tilbyde en gratis prøverens inden opstart, som viser hvordan vi forventer resultat vil blive. Men pga. de mange faktorer der spiller ind på hele træterrassen, ift. træet der står inde eller udenfor udhæng, eller hvor meget olie der er smurt på de forskellige steder, vil det som udgangspunkt, men ikke altid blive ens som renseprøven.

5. FLYTNING AF KRUKKER, HAVEMØBLER M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra rense-områder.

6. UTÆT VANDHANE / SLANGER IGENNEM HUSET

I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. I disse tilfælde er nogle vandhaner tætnet med en form for pakning. Hvis denne pakning er gammel, kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.

Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gerne hjælpe med at tætne den med pakning, men det er på kundens eget ansvar at holde øje med at den er i orden efterfølgende.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Nanostone er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

7. INDSIGELSER TIL RENSEN

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til selve rensningen, er det derfor krævet at dette gøres senest 48 timer efter rensningen er udført, så vi kan få udbedret tingene hurtigst muligt.

8. VAND OG EL

Kunden står selv for udgiften til vand og el (El er kun ved brug af støvsugning/opsamling af vand)

9. INDTRÆNGENDE VAND

Nanostone er ikke ansvarlig for indtrængen af vand under behandlingen. Vær derfor sikker på at vandet ikke kommer ind under døren ved fx skuret eller kælderen, hvis der er opbevaret noget som ikke tåler vand på gulvet.

Handelsbetingelser for tagbehandling

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din rens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal vi bruge, når vi kommer

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 3. Der skal være tilgang til taget fra begge sider
 4. Der er mulighed for parkering tæt ejendommen
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler m.m, der står placeret lige under tagrenden.
 6. Regnvandstønder frakobles inden behandlingen og først bliver tilkoblet igen efter nogle gode regnfulde dage.

Fælles eller separat kloakering?

Det er vigtigt, at du ved bestilling af tagbehandlingen, får at vide, om du har fælles eller separat kloakering – dvs. om din vandafledning fra nedløbet går til en fælles kloak eller en separat kloak.

Ved fælles kloakering må Neutralon Algemiddel gå direkte i nedløbet.

Ved separat kloakering skal overskudsmaterialet suges op – det sker ved afpropning af tagrenden og sugning fra tagrenden til vores beholder (her kommer et tillæg på 200 kr. inkl.  moms).

Hvis du ikke ved om du har separat eller fælles, så kan du kontakte og spørge ved din kommune.

Vind og vejr

Det er vigtigt at det ikke regner og blæser for meget under behandlingen – dog sker der ikke noget ved, at det begynder at regne en time efter, da produktet her vil være trukket godt ind i taget.

Skulle det mod forventning begynde at regne eller blæse for meget, så udsætter vi som standard din behandling til september/oktober uagtet hvornår din behandling af planlagt ind. Det er fordi det her er det bedste tidspunkt at kunne algebehandle tage ift. vind og vejr. Bemærk, at virkningen af en algebehandling er 8-10 mdr., så for dig der har bestilt i foråret, vil det ikke have nogen særlig betydning, hvornår på året behandlingen foretages og vi vil typisk være til mindre gene i efteråret.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din rens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.

Aflysning skal ske skriftligt til info@nanostone.dk

Ønsker du at framelde dig serviceordningen skal dette gøres enten telefonisk eller skriftligt til os inden d. 31 December året forinden ellers opkræver vi et gebyr på 595,-

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Abonnement

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

Behandlingsgaranti

Alt efter hvor medtaget taget er af mos og alger, kan det være nødvendigt med flere behandlinger for at opnå det bedste resultat. Tag meget gerne en snak med en af vores konsulenter, der kan vejlede dig herom.

Efter at algerne er væk, så anbefaler vi en forebyggende behandling 1 gang i året.

Handelsbetingelser for Tagrenderens

Opmåling

Hos Nanostone foretager vi altid en grundig opmåling inden vi begynder at rense. Faktureringen vil altid (medmindre andet er aftalt) tage udgangspunkt i kontrolopmåling, så der ikke faktureres for mindre/mere end der rent faktisk er.

Skulle der være langt flere meter (+20%) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores renser kontakte kunden og informere herom. Vi forsætter ikke opgaven før vi har fået bekræftet den nye pris med kunden. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Vi arbejder med en bagatelgrænse på 20%. Er opmålingen ikke mere end 20% over de estimerede meter i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet uden yderligere henvendelse.

Skulle opmåling være under det estimerede antal meter i ordrebekræftelsen, vil renseren påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.

Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din rens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal vi bruge, når vi kommer

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til strøm enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige strømforsyning)
 2. Der er fri adgang rundt om huset
 3. Der er mulighed for parkering tæt på adressen
 4. Arealet er frit for alt for mange forhindringer og dyr.

Bemærkninger

Er der roddannelse, græsbegroning eller net i tagrenden, som vi skal fjerne, vil dette blive takseret med 185 kr. pr. påbegyndt kvarter.

I tilfælde af skjulte tagrender, gør vi opmærksom på, at vi ikke kan garantere helt rene tagrender. Dette skyldes de meget smalle åbninger, som i nogle tilfælde kan forhindre at udstyret kan komme tilstrækkeligt ned i tagrenden.

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.

Aflysning skal ske skriftligt til info@nanostone.dk

Du har 14 dages fortrydelsesret på din ordre, derefter vil der blive pålagt et gebyr på 595 kr. for sen afmeldelse.

Ønsker du at framelde dig serviceordningen skal dette gøres enten telefonisk eller skriftligt til os inden d. 31 December året forinden ellers opkræver vi et gebyr på 595,-

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Abonnement

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

Handelsbetingelser Drystone

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage:
Efter vores 12 måneders tjek, bestemmer du helt selv, om du ønsker at beholde enheden eller levere den tilbage. Der er ingen krav eller lign. det er helt op til dig. Hver dog opmærksom på, at der bliver fratrukket kr. 6.000, som udgøre arbejdslønnen.  

Garantien bortfalder hvis enheden er blevet misvedligeholdt, så der f.eks. er komme tydelige ridser eller lign. på enheden. 

20 års funktionsgaranti på Drystone:
Efter opsætning af Drystone System giver vi 20 års funktionsgaranti. Dvs. har du tekniske problemer med systemet indenfor 20 år, så kommer vi ud og fikser den eller opsætter en ny

OBS! For at vi kan montere enheden, skal følgende være til rådighed

 • Stik til jord (3-stiks stikkontakt/forlængerledning) 
 • Plads på væggen hvor vi kan sætte enheden op

Har du mistanke om, at din enhed er defekt og ønsker at benytte funktionsgarantien, skal du være opmærksom på, at der er et udrykningsgebyr på kr. 1.500,- i så fald, at boksen ikke fejler noget. Skulle enheden være gået i stykker, dækker funktionsgarantien udgiften, og du får monteret en ny boks uden beregning.

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Ved monteringsbesøg

Bliver du forhindret, på den pågældende dato, bedes du informere os hurtigst muligt. Afbud skal meldes minimum 48 timer før besøget. Afbud kan ske pr. mail lho@nanostone.dk eller på telefon 42 36 66 66.

 • Ved for sent afbud vil du blive faktureret kr. 500,-
 • Udebliver du fra vores aftale og vi køre forgæves, vil du blive faktureret kr. 1.000,-
Handelsbetingelser for Taggummi

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din udførsel, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende medarbejder, når han er på vej ud til dig. Får du en morgentid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

Det skal du sørge for:

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Der er adgang til arealet
 3. Der er mulighed for parkering tæt på taget og vandforsyningen.
 4. Arealet er ryddet
 5. Området er ryddet for store mængder ukrudt, jord, skidt, alger osv.
 6. Luk for evt. ventilation, da vores produkter er solventbaseret.

Det er ikke en del af servicen/prisen, at Virksomheden afmonterer og eftermonterer stålriste, zinkkanter eller lignende. Såfremt der er behov for reparation før Virksomheden kan påbegynde arbejdet, herunder ved tætning af huller, udretning af lunker i den eksisterende membran mm., er omkostninger forbundet hermed ikke indeholdt i prisen. Afdækning af profiler er ikke med i tilbuddet, – hvorfor kunden ved accept af tilbuddet accepterer, at der kan komme produkt på stålprofilerne. Pris på afdækning af profiler kan indhentes særskilt.

Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne. Hertil bemærkes, at det er afgørende for udførelsen af arbejdet, at der ikke udføres andet arbejde i det areal som Virksomheden benytter.

Kunden skal sørge for at Virksomheden har adgang til elevator, lift eller lign. til at få materialerne op til taget. Virksomheden skal have adgang til vand indenfor maksimalt 50 meter. Virksomheden skal ligeledes have adgang til strøm under opgaven.

Kunden skal stille et areal til rådighed, hvor Virksomheden kan placere/opbevare materialerne. Materialerne må ikke ved opbevaringen opnå en temperatur på mere end 30 grader eller mindre end 5 grader. Materialerne skal stå overdækket og sikret mod tyveri.

Det understreges at der ikke arbejdes med ild mens Virksomheden er i gang med entreprisen.

Virksomheden kan ikke udføre arbejdet såfremt taget ikke er helt tørt. Ved regn skal taget tørres af og Virksomheden kan først fortsætte arbejdet når taget er helt tørt. Der kan derfor være forsinkelser.

Taget skal være ryddet ved entreprisens opstart, og reparationer skal være udbedret inden Virksomheden starter. Såfremt membranen skal under fx zinkkanter skal kanterne være taget af inden Virksomheden påbegynder arbejdet.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Prisen for serviceydelserne fremgår af tilbuddet.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest efter 8 dage fra modtagelse af faktura medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Projekter på over 100.000 kr. skal ske efter nedenstående betalingsplan:

10 % efter accept af tilbuddet.

30 % efter levering af produkterne på adressen.

30 % ved sidste lag Mariseal 250 coating. Færdigmeldelsen heraf sker skriftligt af Virksomheden til Kunden.

20 % ved endelig færdigmeldelse.

10 % ved afleveringsforretningen.

 

Forsinket betaling

Rente.
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 8 % (eller den til enhver tid gældende procesrente jf. rentelovens § 5) fra forfaldstid og til betaling sker, jf. rentelovens § 3, stk. 1.

Ophævelse.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Ordrebekræftelse
Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår.
Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bun- det af ordrebekræftelsen.

 

Levering

Leveringstid.
Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens arbejdsplan. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

Undersøgelse.
Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved afleveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

Forsinket levering

Meddelelse.
Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

Kundens forhold.
Virksomheden hæfter ikke for forsinkelse som er forårsaget af Kunden, eksempelvis ved tilsidesættelse af vilkårene i pkt. 3.Virksomheden hæfter heller ikke for forsinkelse som er forårsaget af vejret, eksempelvis regn.

 

Garanti
Nanostone tilbyder at give 10 års garanti på udførslen. For at få 10 års garanti, skal der indgås en skriftlig aftale inden udførsel af arbejdet. Garantien skal følges ift. almindelig vedligeholdelse og der skal tegnes en årlig vedligeholdelsesaftale, hvor Nanostone kommer ud og besigtiger arealet. Ved besigtigelse vil Nanostone også udbedre evt. småskader på membranen. Prisen på en serviceaftale afhænger af arealets omfang og aftales ud fra hver individuel projekt.

 

Reklamation

Reklamation.
Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse, jf. AB18.

Undtagelser. Ovenstående omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Meddelelse.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en med- delt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Undersøgelse.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet 9.1.

Afhjælpning.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet pkt. 9.1., afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen (typisk i juli/august måned).

Ansvar.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Indirekte tab.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så̊ længe force majeure består. Som force majeure anses for- hold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.

Ejendomsret.
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse.
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå̊, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

Gældende lov og værneting

Gældende lov.
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Ved eventuelle uklarheder ved Aftalen henvises i det hele til AB18, med undtagelsen af den i AB18 omtalte voldgiftsklausul.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå̊ i forbindelse med parternes samarbejde, skal af- gøres ved en dansk domstol. Rette værneting er ved alle tvister Københavns Byret.

Handelsbetingelser for facade

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din udførsel, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende medarbejder, når han er på vej ud til dig. Får du en morgentid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

Det skal du sørge for:

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at jeres vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden opstart.
 3. Kontaktperson: Venligst send en kontaktperson til projektet.
 4. Varsling og information: Arbejdet planlægges således, at der i rette tid kan varsles om udførelsen og at vinduer og luftspjæld holdes lukket under udførelsen. Skal Nanostone stå for varslingen skal vi informeres om dette inden opstart.
 5. Afspærring: Sørg for at afspær parkering, så i ikke har biler holdende indenfor 50 meter fra facaden.
 6. Bekræft og sikre hvor vi kan få tilgang til vand og strøm. Gerne indenfor 50 meter fra facaden som skal renses.
 7. Fjern evt. møbler og planter som står i nærheden af hvor arbejdet skal udføres
 8. Skal vi have vand indenfor, så sørg for at have dækket gulvet af, såfremt gulvet kan blive ridset af slangerne

Det er ikke en del af servicen/prisen, at Virksomheden reparerer skader på facaden før Virksomheden kan påbegynde arbejdet, herunder fx tætning af huller og revner i den eksisterende facade. Omkostninger forbundet hermed er ikke indeholdt i prisen. Afdækning af vinduer er som udgangspunkt ikke med i tilbuddet, hvorfor kunden ved accept af tilbuddet accepterer, at der kan komme produkt på. Pris på afdækning af vinduer eller vask af vinduer efterfølgende kan indhentes særskilt.

Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne. Hertil bemærkes, at det er afgørende for udførelsen af arbejdet, at der ikke udføres andet arbejde i det areal som Virksomheden benytter.

Virksomheden skal have adgang til vand indenfor maksimalt 50 meter. Virksomheden skal ligeledes have adgang til strøm under opgaven.

Virksomheden kan ikke imprægnere facaden såfremt facaden ikke er helt tørt. Ved regn skal imprægneringen udsættes og Virksomheden kan først fortsætte arbejdet når facaden er helt tørt. Der kan derfor være forsinkelser og tillægsudgift til kørsel/afhentning af lift. Virksomheden vil dog bedst muligt koordinere ift. vejret.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne fremgår af tilbuddet.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest efter 8 dage fra modtagelse af faktura medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Projekter på over 100.000 kr. skal ske efter nedenstående betalingsplan:

20 % efter accept af tilbuddet.

80 % ved endelig færdigmeldelse.

Forsinket betaling

Rente.
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 8 % (eller den til enhver tid gældende procesrente jf. rentelovens § 5) fra forfaldstid og til betaling sker, jf. rentelovens § 3, stk. 1.

Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Ordrebekræftelse

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Leveringstid.
Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens arbejdsplan. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved afleveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering

Meddelelse.
Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Kundens forhold.
Virksomheden hæfter ikke for forsinkelse som er forårsaget af Kunden.Virksomheden hæfter heller ikke for forsinkelse som er forårsaget af vejret, eksempelvis regn.

Garanti

”Nanostone A/S tilbyder op til 15 års holdbarhed mod lav på facader”

Nanostone Facade Imprægnering binder inde i murværket og har en virkning på op til 15 år. For at få 15 års garanti mod lav, skal der indgås en skriftlig aftale inden udførsel af arbejdet. Garantien skal følges ift. almindelig vedligeholdelse og der skal tegnes en årlig vedligeholdelsesaftale, hvor Nanostone kommer ud, besigtiger arealet og giver en forebyggende behandling mod alger og lav. Såfremt der er synlige algesporer vil dette forventeligt gå væk efter 4-8 uger. Hvis dette ikke er tilfældet vil Nanostone komme retur og genbehandle eller rense det væk. Prisen på en serviceaftale afhænger af arealets omfang og aftales ud fra hver individuel projekt.

Bemærk: Over vinteren vil facaden på de mest udsatte områder kunne få et grønt skær, men som vil blive behandlet og gå fra ved den årlige service (fx ved sokkel, sålbænke og områder hvor vandet løber mere end normalt).

Reklamation

Reklamation.
Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse, jf. AB18.

Undtagelser. Ovenstående omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Meddelelse.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en med- delt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Undersøgelse.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet 9.1.

Afhjælpning.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden, at en fejl eller mangel er omfattet, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen (typisk i juli/august/september måned).

Ansvar.
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Indirekte tab.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så̊ længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.

Ejendomsret.
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse.
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå̊, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Gældende lov og værneting

Gældende lov.
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Ved eventuelle uklarheder ved Aftalen henvises i det hele til AB18, med undtagelsen af den i AB18 omtalte voldgiftsklausul.

Værneting.

Enhver tvist, som måtte opstå̊ i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol. Rette værneting er ved alle tvister Københavns Byret.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Handelsbetingelser for græspleje

Handelsbetingelser
Generelle oplysninger
Nanostone A/S / Easy-Green ApS
Baldersbuen 15C,
2640 Hedehusene
CVR nr.: 41196394
Telefon: (+45) 70 60 10 56
E-mail: kontakt@nanostone.dk
Handelsbetingelser for Nanostone´s Greenkeeper servicepakker.

1. Opmåling

Hos Nanostone A/S / Easy-Green ApS foretager vi altid vurdering af størrelsen på din græsplæne er korrekt, inden vi begynder at servicere din græsplæne, har vi målt din have for lille i forhold til vores tilbud, så er er det vores tab. Dog skal der være en realisme i forhold til størrelse og pris.
Skulle opmåling være indenfor det estimerede antal m2 i ordrebekræftelsen, vil Greenkeeperen påbegynde arbejdet uden yderligere kommentarer.
Du er altid velkommen til at få bekræftet prisen inden opstart. Sørg i så fald at være hjemme eller tilgængelig på mail eller telefon.

2. Dato og tidspunkt

Hos Nanostone A/S / Easy-Green ApS får du altid en SMS. senest dagen før vores besøg, med en præcis dato for dit service besøg, Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt. Det er vigtigt at pointere at du ikke behøver være hjemme når vi kommer.
I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

3. Det skal du sørger for

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:
1. Tjek meget gerne, at dit vand kan tilgås, ikke et krav.
2. Der er adgang til græsplænen, skulle der være aflåst så send gerne koden med på sms
3. Der er mulighed for parkering.
4. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign.
5. Afbestilling eller ændring af dato
Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.
Aflysning skal ske skriftligt til graes@nanostone.dk
Da vi er et sæsonfirma, har vi rigtig mange bestillinger i sommersæsonen, specielt i foråret fra marts til juli. Derfor når du bestiller og fastsætter en dato med os, så vil det medføre at vi muligvis må sige nej til en anden. Derfor, efter at du har fastsat en dato med os, så er denne bestilling bindende og der vil pålægges et afbestillingsgebyr, hvis du efterfølgende ønsker at afbestille.
• Ved afbestilling inden for 48 timer fra aftalen er indgået, er der ikke gebyr for aflysningen.
• Ved afbestilling efter 48 timer og senest 5 hverdage før udførelsesdatoen betales et afbestillingsgebyr på 500 kr.
• Ved afbestilling inden for 5 hverdage før udførelsesdatoen betales et afbestillingsgebyr på 990 kr.
Ved afmelding af din årlige servicebehandling, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 595 kr.

5. Betaling

Der kan betales på følgende måde:
Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hvert besøg. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.
Betaling kontant
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi i stedet til at gå i banken og betale.
Finansiering
Din faktura er delt op i antal besøg du har bestilt.

6. Eftersåning af bare pletter definition:

Størrelsen af bare pletter er max svarende til 6% af det samlede græsareal.

7. Vores flerårige serviceaftaler

Ved flerårige aftale, forbeholder Nanostone retten til prisændringer. Evt. ændringer vil blive sendt til Kundens angivne e-mail senest 30 dage før prisændringen træder i kraft.
Ved indgåelsen af vores flerårige aftale kan Kunden ligeledes acceptere, at vi reserverer den årlige betaling på kundens betalingskort, således betalingen automatisk trækkes ved udførelsen af sæsonens første servicebesøg.

8. Opsigelse

Servicemodtager kan til enhver tid opsige den løbende samt den 1 årige aftale uden varsel ved at sende en mail til graes@nanostone.dk
Såfremt Kunden opsiger aftalen senest dagen før sæsonens første servicebesøg, opkræves Kunden ikke betaling (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura, ligesom et eventuelt forudbetalt refunderes 100%, eller en evt. kortreservation slettes)
Såfremt Kunden opsiger aftalen på dagen for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af sæsonprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.
Det betyder, at for Grundpakken refunderes 25 % af prisen. For luksus pakken refunderes 50 %, såfremt opsigelse sker mellem 1. og 2. servicebesøg, og 25% ved opsigelse efter 2. servicebesøg. Dette skyldes, at tids- og materiale forbruget almindeligvis er forhøjet ved sæsonens første servicebesøg.
Såfremt Nanostone A/S opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer Nanostone A/S det forholdsmæssigt betalte beløb.

9. Erstatningsansvar / Indsigelser

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter, at klippevejledningen er blevet fulgt.
Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget, det er altid inden for indeværende sæson.
Reklamation kan fremsendes til graes@nanostone.dk
Nanostone A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.
For krav, som vedrører Nanostone A/S opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for et direkte tab.
Nanostone A/S erstatningsansvar er begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for Nanostone A/S ydelser.
Det fremhæves særskilt, at vi ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforhold el.lign.

10. Greenkeeper servicepakken (gødning)

Vi gør opmærksom på at det er vigtigt at du selv sørger for, at fjerne eventuelle overskuds gødning som ved fejl er landet på dine fliser eller terrasse, da de kan efterlade misfarvning. Vi sørger altid for at blæse fliser og terrasser for overskuds produkt, men da det er lette produkter, der hvis det blæser godt kan blæse retur på fliser eller terrasse. er du i tvivl kan du altid kontakte os for svar på evt. spørgsmål herom. Det er derfor dit eget ansvar, at sørge for at fjerne evt. overskuds produkter efter vores besøg. det kan fejes væk eller blæses væk uden problemer.

11. Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.
Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden meddele Nanostone A/S herom på den mail, hvorfra de har modtaget vores tilbud og vedlægge E-mærkets standardfortrydelsesformular, denne kan hentes på linket længere nede.
Kunden kan ved bestilling anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket Nanostone A/S vil forsøge at efterkomme.
Såfremt du som Kunde anmoder Nanostone A/S om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer du som kunde samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. du som Kunde skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.
Som følge af, at forhøjet tids- og materiale forbrug ved første besøg jf. afsnit 8, vil Kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for de ikke udførte servicebesøg.
Såfremt du som kunde anvender din fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling.
Standardfortrydelsesformularen der er udarbejdet af e-mærket kan downloads her

12. Adgang til din grund

Ved indgået aftale har kunden givet tilladelse til at Nanostone A/S / Easy-Green ApS personale må gå ind på grunden og udføre aftalt arbejde, uden yderligere accept fra kunden.

13. Priser og betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

Svingende brændstof og energipriser.
Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter
Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.