Handelsbetingelser

​Hovedkontor

Nanostone A/S Baldersbuen 15c · 2640 · Hedehusene
CVR-nummer: 32199186
Tlf.: 42366666
E-mail: info@nanostone.dk
Web: www.nanostone.dk
Telefontider: Mandag til fredag, 07.30 – 17.00 lørdag og søndag 10.00 – 15.00

Nedenfor finder du handelsbetingelserne for diverse services, som Nanostone udbyder.

Handelsbetingelser for fliserens

Opmåling og opstart

Hos Nanostone kan du vælge at bestille en fliserens over nettet eller over telefon. Ved bestilling bedes du oplyse ca. antal m2, så vi nogenlunde ved hvor meget tid vi skal afsætte til den første del af opgaven.
Det er vigtigt, at du er indforstået med, at de oplyste m2 ikke nødvendigvis er det som er på opgaven og at vi fakturer for de antal m2, som vi måler ude på opgaven. Er der færre eller flere m2 på opgaven end oplyst, så afregner vi med det vi måler.

Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt. Får du en tid senere på dagen, så kan denne tid godt afvige 1-2 timer, såfremt at vi er foran eller kommer lidt bagud på de opgaver vi har tidligere på dagen.

Bemærk: Har du oplyst 80 m2, og er der 140 m2, så vil du blive faktureret for 140 m2, da vi går efter at udføre opgaven som du har bestilt. Så ønsker du at være helt sikker, så skal du sørge for at være hjemme eller ringe ind til kontoret på dagen og få prisen oplyst.

Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Ved kontant betaling betales det fulde beløb efter afslutning af den først aftalte dato for projektstart. Eksempelvis efter rensning af fliser og før imprægneringen. Dette skal være aftalt før projektstart.

Såfremt at vi modtager et for højt beløb eller faktura betales to gange, så skal vores eksterne revisor tilbageføre denne transaktion, hvilket koster 150 kr. i administration til dem.​

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.
Aflysning skal ske skriftligt til info@nanostone.dk

Gebyr ved afbestilling

Da vi er et sæsonfirma, har vi rigtig mange bestillinger i sommersæsonen, specielt i foråret fra marts til juli. Derfor når du bestiller og fastsætter en dato med os, så vil det medføre at vi muligvis må sige nej til en anden. Derfor, efter at du har fastsat en dato med os, så er denne bestilling bindende og der vil pålægges et afbestillingsgebyr, hvis du efterfølgende ønsker at afbestille.

 • Ved afbestilling efter at vi sammen har fastsat en dato, er der et afbestillingsgebyr på 250 kr.
 • Ved afbestilling inden for 5 arbejdsdage betales et afbestillingsgebyr på 1000 kr.
 • Ved afbestilling med mindre end 24 timers varsel betales et afbestillingsgebyr på 2.000 kr.

Manglende adgang til vand samt fliseareal

Kunden skal sørge for at vi har adgang til det ønskede areal, samt sørge for, at der er åbnet for vandet på den aftalte tid og dato. Hvis ikke gælder samme betingelser som ”Gebyr ved afbestilling”. Dette gælder eksempelvis:

 • Hvis der er låst ind til haven
 • Hvis vi ikke kan parkere foran huset
 • Hvis der er vagthunde, så vi ikke kan gå ind rent sikkerhedsmæssigt
 • Hvis der ikke er åbnet for vandet og vi derved er kørt forgæves

Det gælder også i specielle tilfælde, hvor arealet er unormalt begroet med græs som i nedestående tilfælde, da der her skal foretages en behandling af græs og fjernelse af rødder før vi kan rense fliserne.

Har du lavt vandtryk eller skal vi tage vand inde fra huset

Har du lavt vandtryk er det vigtigt at du gør os opmærksomme på dette. For at løse problemet har vi vandtank med, som fyldes op undervejs opgaven bliver udført. Her vil det være en god ide at have vores slange tilsluttet, samt en ekstra slange. På den måde sikrer vi at have nok vand under hele opgaven.
Hvis vandtrykket er for lavt tillægger vi 250 kr. ekskl. moms i timen, maks 500 kr. ekskl. moms for optankning under opgaven.

Har du ingen vandhane eller er trykket på hanen for lavt, så skal vi tilslutte vores maskineri inde i huset. Typisk under vasken eller badeværelset. Dette kræver ekstra koordinering ift. hvornår du er hjemme og det vil tage ekstra tid, at skulle sætte maskinen klar til udførsel. Derfor, skal vi have vand indefra, så tillægges 250 kr. ekskl. moms.

Bemærk: Det er vigtigt at du er hjemme når vi skal ind i huset og det er vigtigt at du selv sørger for at afdække gulvet med fx flyttetæpper til hvor slangen skal ligge.

Er der en utæthed på hanen eller anden vis inde i huset, så holdes Nanostone ikke ansvarlig herfor, og det er derfor vigtigt at du selv har testet vandhanen og ser at alt er tæt inden vi kommer og vi har nem adgang til at koble på vandhanen.

Ved bestilling af årlig servicebehandling

Grundet vejret kan datoen for servicebehandlingen ikke fastlægges forinden det år, hvor det den skal udføres. Kunden bliver derfor kontaktet senest 7 dage før på e-mail eller telefon med datoen for servicebehandlingen. Denne dato kan ikke ændres.
Det er vigtigt at Nanostone kan tilgå haven. Er der en lukket havelåge eller lignende, skal kunden informere Nanostone herom, når bestillingen af den årlige servicebehandling foretages. Hvis Nanostone kommer ud og ikke kan tilgå arealet, så bliver vil der være et gebyr for forgæves kørsel på 300 kr. inkl. moms.

Specielle forhold: Har du specielle forhold, fx låst dør, eller vil du være hjemme eller ønsker en helt specifik dato og tid, Så kan vi sagtens gøre dette. Dog kan vi ikke give den samme pris, da vi så ikke kan optimere vores planlægning med vores ruter og vejret. Derfor er der et tillæg på 300 kr. i denne forbindelse som dækker den ekstra planlægning og kørsel til dig.

Erstatningsansvar / Indsigelser

Når vi kommer ud til en opgave, er det vigtigt at der er gjort klar til det arbejde vi skal udføre. Det betyder, at alt er ryddet, som ikke har med opgaven at gøre. Fx ved rensning af fliser skal krukker og havemøbler på fliserne være flyttet mindst 8-10 meter væk fra renseområdet, ved facade og tag skal vinduer være lukket og hvis der evt. er overvågningskamera på huset så skal det slukkes og tages ned hvis det ikke tåler vand eller pakkes ind i en plastikpose, så det ikke får vand.

Nanostone ApS er ikke erstatningsansvarlig for følgende ift. opgaven:

1. Udskridning af fliser

Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne, så vil de brede fuger være tydeligere efter rensning og dermed kan man se hvis fliserne har rykket sig. Nanostone ApS kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.

2. Stoppet dræn eller kloak

Under rensning renses ukrudt og mos væk fra fugerne. Her vil en del blive fejet sammen og fjernet. Dog forventes det, da vi renser med vand, at en del af dette vil gå ned i kloakken eller hvor faldet fra fliserne går. Normalt vil dette ikke være et problem, men har du en kloak/dræn, som har det med at blive stoppet lettere end andre, så skal i meddele dette inden vi starter opgaven, så vi kan sørge for at støvsuge inden kloakken eller drænet vil blive stoppet.
Denne service koster 400 kr. ekskl. moms.

3. Flisernes tilstand efter rensning

Fliser, facader og tag har en forskellig porøsitet, som forværres over tid, ligesom træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke ødelægge eller slå større revner af en ellers sund flise, træterrasse, facade eller tag. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser og facader kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.

Ved rensning af facaden, vil trykket under rens kunne fjerne nogle af fugerne, som skal fuges op efterfølgende. Dette er som udgangspunkt ikke en del af tilbuddet, da fugernes stand afhænger af hvor gamle og porøse de er og hvis der er flere som er frostsprængte vil flere gå fra. Ved sunde fuger oplever vi normalt ikke større problemer.

Rensningen foretages med vand. Hvis der er misfarvninger i facaden eller flisen, som fx rustfarve, olieplamager o. lign. kan Nanostone ikke gøre noget ved det. Dette ligger dybere ned i overfladen og kan ikke renses bort ved almindelig rensning.
Har du netop fået olie i flisens overflade skal du bede om en hastebestilling, hvor vi kommer ud med speciel kemi og hedevandsrensning, hvilket kan forbedre skaden. Vi kan dog ikke garantere for resultatet, da det afhænger af hvor længe olien har siddet i flisen og hvor dybt den er gået ned i flisens overflade.

4. Flytning af krukker, porcelæn m.m.

F.eks. keramikkrukker som i forvejen har fået frostsprængninger, og som derved ikke tåler at blive flyttet rundt på.

5. Utæt vandhane efter rensning / behandling og slanger igennem huset

I tilfælde af, at kunden ikke har vandudtag udenfor, så kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. I disse tilfælde er nogle vandhaner tætnet med en form for pakning. Hvis denne pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade.

Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gerne hjælpe med at tætne den med pakning, men det er på kundens eget ansvar at holde øje med at den er i orden efterfølgende.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Nanostone er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign. Nanostone skal kun igennem eller ind i huset, hvis vi skal have vand inde fra huset eller hvis terrassen ligger bag huset og vi ikke har mulighed for at komme rundt om huset, fx rækkehus hvor vi ikke kan parkere ved flisearealet.

6. Indsigelser til fliser, facade og tag som er renset

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til selve rensningen, er det derfor krævet at dette gøres senest 48 timer efter rensningen er udført, så vi ikke skal kører flere gange ift. rensning og imprægnering.

7. Servicebehandling af fliser

Ved behandling af tag, kan der komme noget skum på beplantningen lige ved tagrenden eller op mod huset. Nanostone er ikke ansvarlig for dette. Behandlingen påføres med skum på mest ansvarlig vis, men små vindstød kan i den forkerte stilling tage noget af dette skum som kan ramme beplantningen. Her kan der opleves pletter, men som vokser ud efter få uger igen.
Kunden kan bestille Nanostone til at sætte en overdækning over beplantningen, men dette skal inden vi kommer oplyses. Dette koster 250 kr. ekskl. moms per. påbegyndt time.

Ved servicebehandling af fliser/tag er det vigtigt at kunden oplyser hvis der er bassin med fisk. Hvis der er fisk er kunden selv ansvarlig for hvor der ønske servicebehandling. Det er vigtigt at produktet ikke kommer i bassinet. Dermed gælder det også, at kunden altid er ansvarlig for at afkoble tagrenden, hvis vandet bruges til bassin eller planter efterfølgende.

8. Farveforskel og kalkoptræk under carport

Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nobret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk.

Farveforskel på granit kan i nogle tilfælde blive en smule mørkere pga. siloxanen i imprægneringen.

Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn. Under carport kommer der ikke regn og kun fugt. Derfor vil der i nogle tilfælde være carporte der får noget hvidt optræk som er kalk, som kommer efter rensning, da de her har fået meget vand. Dette har ikke noget med de produkter som påføres fliserne, men skyldes kalken i flisen der kommer op når det får vand. For at få det væk skal fliserne have mere vand hvilket du kan hjælpe processen med, ved at vande fliserne med haveslangen. Du kan også arbejde lidt grundigere med flisen hvor du kan se vejledning fra Dansk Byggeri HER!

9. Sort stakit og sort malet facade

Efter rensning skylder vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig og som vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.

10. Valg af sand i fugerne

Efter imprægnering af fliserne anbefaler Nanostone at fylde fugerne op med sand, gerne fugesand, som virker ukrudtshæmmende og størkner en smule, hvilket besværliggør vækst.

Hvis du selv gør det, så anbefaler vi fugesand. Den virker okay og den misfarver ikke i flisen. Vælger du andre former for sand, som fx Dansand, så har vi flere eksempler på at fliserne nogen steder bliver misfarvet, lidt ligesom en slags hvid kalkoptræk. Det er mineralerne i Dansand der altså kan påvirke flisen og dette tager lang tid før det går væk. Hvis uheldet er ude kan vi rense det om, men der er ikke garanti for at det hele forsvinder i første omgang. Så vi anbefaler at du tester et par m2 inden du fylder sand ud over hele arealet.

11. Sensor/alarm på huset

Hvis der er sensorer/alarmer eller lignende på facaden og disse ikke tåler vand, så skal vi informeres, så vi kan afdække dem. Alternativt skal i selv sørge for at disse er afdækket og beskyttet. Dette gælder ved rensning af facade, men også ved rensning af fliserne. Ved rensning af fliserne kan der kommer snavs på facaden og dette skyller vi pænt ned løbende, så dermed vil der også komme vand på facaden under denne udførsel.

12. vand og el

Kunden står selv for vand og elforbug (Elforbrug er kun ved brug af støvsugning/opsamling af vand)

13. Indtrængende vand

Nanostone er ikke ansvarlig for indtrængen af vand under behandlingen. Vær derfor sikker på, at du ikke har utætheder omkring vinduer og andre dele af facaden. Ved fliserens, vær sikker på at vandet ikke kommer ind under døren ved skuret, hvis der er opbevaret noget som ikke tåler vand på gulvet. Såfremt vi bliver oplyst på skrift, så kan vi ved de fleste tilfælde godt løse problemet.

14. Vinduespudsning er ikke med i prisen

Efter rensning af fliserne skylles facaderne med et lavt tryk, for at fjerne eventuel snavs som er kommet pga. rensningen. Sandkorn på vinduer kan ikke skylles ned med vand alene og skal dermed have en vinduespudsning. Vinduespudsning bestilles separat hvis ønskes. Nanostone renser vinduer ved bestilling med et demoraliserende anlæg. Det betyder, at der ikke er kalk i vandet og man kan undgå at bruge sæbe.

Vinduespudsning med et demoraliserende anlæg giver et flot resultat der holder længe, idet man undgår at sæberester sætter sig i vinduet og tiltrækker snavs.

15. Afbrydelser eller forsinkelser

Afbrydelser, forsinkelser og ekstra arbejde der skyldes kundens forhold, kan medføre ekstraomkostninger

16. Travertinfliser

Nanostone har erfaret, at hvide fliser, specielt travertinfliser, er specielt udsat for smuds, som trænger ind i flisen. Overfladen kan dog godt renses og behandles, men Nanostone kan ikke garantere mod smuds, som er gået ned i flisen efterfølgende. Her vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i de fleste tilfælde være nok, men der gives ingen garanti på travertinfliser.

17. Nanostone fjerner mos, flisepest, og grønne alger, men ikke:

 • Græs mellem fugerne – Vi foreslår at tage flisen op selv og fjerne rødderne
 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod at fjerne disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav.

Sorte lav sætter sig dybere ned i flisens overflade. Det er ikke alle fliser, som er angrebet af sorte lav, men hvis de er, så kræves en algebehandling. Nanostone har gjort det til en fast rutine at give fliserne en algebehandling efter rensning for at nedbryde netop disse vækster.

Vær dog tålmodig med de sorte lav, da algebehandlingen nedbryder de sorte lav, men processen tager tid. Sorte lav på fliser tager det 3-6 mdr. typisk. Er dine fliser stærkt angrebet, kan det kræves endnu en algebehandling året efter.

Oprydning

Efter rensning af fliserne skylles facaderne med et lavt tryk, for at fjerne eventuelt snavs som er kommet pga. rensningen. Sandkorn på vinduer kan ikke skylles ned med vand alene og skal dermed have en vinduespudsning.

Garanti

”Nanostone ApS tilbyder op til 15 års holdbarhed mod flisepest på fliser og facade (gælder kun på sjælland, fyn og jylland. Vi giver ikke garanti på øerne”

Nanostone tilbyder op til 15 år holdbarhed mod flisepest. For at garantien mod flisepest kan opretholdelse skal der foretages en årlig vedligeholdelses aftale (service aftale). Dette skal der til, da der med de regnfulde måneder kommer et fugtigt klima som giver næring til grønne alger. Her ses typisk et grønt skær af alger og de kommer typisk hen over efteråret og vinteren. De grønne alger holder på vandet og arbejder som en symbiose til flisepest, derfor skal dette holdes ved lige. Det grønne algeskær kommer typisk ved fugtige skyggeområder og områder hvor vand har svært ved at blive afledt (typisk haver kun med fliser og omkranset af træværk).

Servicebehandlingen virker forebyggende og er sammen med imprægneringen med til at sikre mod flisepest i op til 15 år, såfremt at flisen fortsat er i god stand. Det tager omkring 15-45 minutter at udføre service på et normalt fliseareal og udføres en gang årligt. I tilfælde, hvor der er mere regn end normalt eller hvor din have er meget indelukket, anbefaler vi service 2 gange om året.  Ved den årlige service så skal alle møbler og lignende helst være flyttet inden vi kommer. Vi giver besked på e-mail mindst 1 uge før.
Vi tilbyder ikke service på øerne, da vi ikke kan holde priserne lave da der er meget tid på transport med færge og færgebillet. Ønsker du garanti kan det aftales nærmere, men her vil tillægges transportomkostninger.

Bemærk, at omkring fiskebassiner, samt lige op til buske, græskanter og planter, giver vi som udgangspunkt ikke service.

Dette skyldes, at vi som udgangspunkt ikke giver servicebehandlingen helt op til, da dette kan forårsage at blade, græs og planter vil kunne blive ramt og blive beskadiget. Vi kan, hvis det ønskes, give service helt op til de beskrevne områder, men dette skal bekræftes på mail, hvor du som kunden selv er indforstået og tager ansvaret.

Garantien er til åbne arealer med normal trafik og gælder ikke: ved områder som står i konstant skygge; hvor der er lunker og derfor tendens til at vandet samler sig i længere tid af gangen; lukkede arealer hvor der ikke er nogen rist eller område hvor vandet kan løbe hen; inde under træer og buske eller inde mellem beplantning; eller områder som ikke får den generelle vedligeholdelse som Nanostone anbefaler.

Generel vedligeholdelse:

 • Hold fugerne pæne for ukrudt og fej løbende nyt sand ud på fliserne hvert år, gerne inden vinter. Jo mere jo bedre.
 • Fjern græs totter fra belægningen inden det spredes.
 • Fej løbende belægningerne, så der ikke ligger løse blade og snavs. ​

Finansiering

Har du brug for hjælp til finansiering af dit næste projekt, så vil vi gerne hjælpe. Vi tilbyder forskellige muligheder alt afhængig af beløb og dit behov. Kontakt os for nærmere information.

Handelsbetingelser Drystone

Vi tilbyder 20 års funktionsgaranti på Drystone.
Efter opsætning af Drystone System giver vi 20 års funktionsgaranti. Dvs. har du tekniske problemer med systemet indenfor 20 år, så kommer vi ud og opsætter en ny uden beregning.

Vi giver desuden garanti på at systemet virker med minimum 20 % reducering eller måling på under 60 ift. hvor mættet væggen er (i skala fra 1-100, hvor 100 er fuldt mættet). Kan systemet ikke det, så tilbyder vi fuld returret med pengene tilbage på enheden. Returretten gælder ind til 12 måneder efter opsætning af systemet. Returretten gælder kun enheden, hvilket vil sige at vi beholder 4.000 kr. inkl. moms, som er for opsætning og nedtagning af enheden.

Efter at vi har sat systemet til i din kælder, tilbyder vi at komme og måle efter. Dette gør vi efter 10-12 mdr. Kan vi her påvise en forbedring på minimum 20 %, ser vi opgaven som løst. Ser vi en forbedring på under 20 % tilbyder vi en ny dato indenfor 6 måneder hvor vi igen kommer ud og måler. Ses en forbedring, men på under 20 % i denne omgang, så er det op til dig som kunde, at afgøre om du ønsker at fortsætte med Drystone Systemet eller returnere enheden.
Ønsker du at returnere enheden, så får du din betaling for enheden tilbage. Dette skal gøres indenfor 12 mdr. Bemærk, at vi ringer indenfor de 12 mdr. og forsøger at aftale en tid. Hvis vi ikke kan få fat på dig telefonisk, så er det op til dig og dit ansvar at ringe ind og aftale en dato.

Drystone kræver ingen vedligeholdelse.

Garantien bortfalder hvis en af nedestående gør sig gældende:
– Enheden har været åbnet
– Der er ridser på enheden

​Vi returnere ikke pengene hvis du skal flytte og vi derfor ikke kan nå at lave vores målinger inden for 18 mdr. efter opsætning.