fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Rensning af oliespild på fliser

Få et tilbud

Eksperter i oliespild på belægninger

Vi har mange sager hvor postbiler, fragtbiler og andre køretøjer, som umiddelbart kun har et kort ærinde på kundens grund, efterlader et svineri af olie. Det vil i langt de fleste tilfælde være et relativt lille område, som er ramt. I den sammenhæng spørger mange, om man kan nøjes med at afrense der, hvor der er spildt olie, eller om man skal afrense hele flisearealet. Det og andre spørgsmål i relation til oliespild på fliser, svarer vi på nedenfor.

Kan olie fjernes fra fliserne igen?

Det hurtige svar er ja, dog med et par mindre forbehold. Der er nemlig nogle faktorer, som spiller ind, når man skal fjerne oliepletter fra fliser. Bl.a. hvor meget olie der er blevet spildt, hvor meget der er forsøgt tørret op, og især hvor længe olien har fået lov at sidde på fliserne.

FRA OLIESPILD TIL AFRENSNING – HASTIGHED BETYDER MEGET
Jo længere tid en olieplet får lov at sidde, jo dybere vil den trænge ned i flisen. Trænger olien først dybt ned i flisen, vil det vanskeliggøre mulighederne for helt at kunne fjerne oliepletten igen. Vi anbefaler altid, at man får renset sine fliser, så snart oliespildet er konstateret. Jo hurtigere vi får lov til at reagere på din sag, jo større er chancen for, at vi kan fjerne olien uden at efterlade synlige skygger.

FAKTORER, DER HAR INDFLYDELSE PÅ AFRENSNINGEN AF OLIE
– Mængden af olie, der er blevet spildt
– Hvor længe olien har fået lov at sidde
– Hvilken slags olie der er tale om
– Typen af flise

De nævnte faktorer er med til at afgøre, om vi vil kunne rense helt i bund og dermed fjerne alle spor af olien, eller om der, efter afrensningen, vil være en svag skygge efter olien på de berørte områder.

Processen med at fjerne olie fra fliser

Processen med at fjerne oliespild fra fliser, foregår af flere omgange afhængigt af hvor genstridig oliepletten viser sig at være. Det varierer fra sag til sag, afhængigt af ovenstående faktorer.

TRIN 1 – VURDERING AF FLISETYPE OG OPGAVENS OMFANG 
Her vurderer vi mængden af spildt olie, oliens type samt hvor længe og dybt olien er trængt ned i fliserne. Den samlede vurdering, er afgørende for vores tilbud og løsningsforslag.

TRIN 2 – BEHANDLINGS MED OLIEOPLØSNINGSMIDDEL OG RENS MED HEDEVAND
Områderne med oliepletter behandles med et opløsningsmiddel, som trænger ned i flisen og opløser olien. Herefter bliver fliserne renset med hedevand. Hedevandet renser både olie og opløsningsmidlet væk, så der kun er den rense flise tilbage. Afhængigt af olietype, oliemængde og hvor længe olien har fået lov at sidde, vil der være en risiko for, at al olien ikke bliver renset helt væk. I de tilfælde kan der være behov for en gentagelse af afrensningsprocessen, for at få et optimalt resultat.

TRIN 3 – KVALITETSTJEK
Når vi har afrenset dine fliser for oliespild, foretager vi altid et nøje kvalitetstjek. Her sikrer vi, at vores arbejde er udført tilfredsstillende, og at vi har ryddet op efter os selv. Dette kvalitetstjek, er med til at sikre en høj standard for dig som kunde.

Læs mere her, hvis du vil have foretaget en fliserens af hele dit fliseareal

OBS: Vi skal under udførelsen af opgaven, have adgang til vand og eventuelt også el.

Skal alle fliser renses for at opnå et ensartet resultat?

Vi har mange års erfaring med afrensning af fliser, og kan sagtens afrense et mindre område af fliser for olie. Man skal dog være opmærksom på, at resultatet af det rensede område ofte bliver så godt, at det opleves som markant renere og flottere end resten af flisernes tilstand, der pludselig fremstår gamle og triste.

Vi anbefaler altid, at man får afrenset, desinficeret og imprægneret hele det areal, som er i direkte kontakt med de olieberørte fliser. Herved opnår man det mest optimale og ensartede resultat. En afrensning af alle arealets fliser vil derfor give det bedste resultat, både på kort- og lang sigt, da det sikrer den største ensartethed, øger levetiden og mindsker vedligeholdelsen på fliserne.

Hvad koster det at få fjernet olie efter et oliespild?

Der findes ikke en standardpris for afrensning af oliepletter, da opgavens omfang varierer afhængigt af ovennævnte faktorer (olietype og mængde samt flisetype).

AFRENSNING AF ET AFGRÆNSET FLISEAREAL RAMT AF OLIE
Ønsker du kun at få afrenset oliespild de berørte områder, er der tale om en meget præcis og afgrænset afrensning. Her går vi målrettet ned og afrenser de olieramte steder med vores professionelle kemiske produkter og udstyr. Når afrensningen kun bliver udført på udvalgte områder, vil man kunne risikere synlige forskelle mellem de afrensede områder og resten af flisearealet. Denne forskel kommer an på, hvor nye dine fliser er, flisernes generelle stand, samt hvor omfattende oliepletterne var ved afrensningen start.

AFRENSNING AF HELE FLISEAREALET
Vi anbefaler en stor del af vores kunder, at få foretaget en fliserens af hele det fliseareal, som er i direkte berøring med de områder, der er berørte af oliespildet. Hvorvidt vi anbefaler dig som kunde at få foretaget den komplette fliserens, kommer dog an på sagens omfang. Vi bestræber os altid på, at en afrensning efter et oliespild, bliver mindst mulig i omfang. Det er derfor oftest kun i de tilfælde, hvor der er spildt over flere steder på flisearealet eller spildt en større mængde olie, at vi anbefaler en rens af hele arealet. Vores anbefalinger er baseret på mange års erfaring, som har lært os, at det mange gange ikke vil være muligt at forhindre en eller anden form for synlig forskel.

Dækker forsikringen hvis andre forårsager oliespild på mine fliser?

Som udgangspunkt vil der altid være en forsikring, der dækker et eventuelt oliespild på din ejendom, hvad enten det er din egen eller skadevolders forsikring. (Det antages at begge parter er forsikrede)

Kender du ikke skadevolders identitet, vil det som udgangspunkt være din egen forsikring, der dækker rensningen af fliserne.

I de fleste tilfælde vil dit forsikringsselskab forsøge at dække deres udgift til skaden, ved at gøre krav mod den ansvarlige og dennes forsikringsselskab. Er det eksempelvis et postbud i bil eller på knallert, som spilder olie på dine fliser, vil det være forsikringsselskabet til postbuddets arbejdsgiver, som skal hæfte for eventuelle udgifter.