Rensning af oliespild på fliser

Indhent et uforpligtende tilbud

Eksperter i oliespild på belægninger

Der findes næppe noget så ærgerligt, som at opdage at der er blevet spildt olie på ens fliser. I mange tilfælde, står man selv uden ansvaret for dette oliespild. Det viser sig nemlig ofte, at det er andre personer eller køretøjer som er skyld i selve oliespildet. I disse tilfælde, så er man på ingen måde selv ansvarlig for uheldet, men man kan blot konstatere at ens fliser langt fra ser ud som før.

Vi har mange sager hvor postbiler, fragtbiler og andre køretøjer som umiddelbart kun har et kort ærinde på vores kunders grund, efterlader et svineri af olie. Det kan være vanskeligt at forholde sig til, men med oliespild så vil det i langt de fleste tilfælde være et relativt lille område som er ramt. I og med der ofte er tale om et mindre areal af ens fliser som er ramt, så er spørgsmålet om man kan nøjes med at afrense der hvor der er spildt olie eller om man skal afrense hele flisearealet? Uanset dit spørgsmål, så hjælper vi dig bedst muligt med svar nedenfor.

Kan olie fjernes fra fliserne igen?

Man kommer ikke uden om, at det er en rigtig sur oplevelse at opdage store som små oliepletter, på ens fliser. Et spørgsmål som vi oftest hører fra vores kunder, er derfor også om der overhovedet er noget at gøre ved et sådanne oliespild?

Det hurtige svar er ja der er noget at gøre, men med et par mindre forbehold. Der er nemlig nogle faktorer som enten gør det lettere eller svære at fjerne oliepletter fra fliser. Det afhænger nemlig bl.a. af hvor meget olie som er blevet spildt, hvor meget som er forsøgt tørret op og især hvor længe olien har fået lov at sidde på fliserne.

FRA OLIESPILD TIL AFRENSNING – HASTIGHEDEN BETYDER MEGET
Desto hurtigere desto bedre, når det kommer til at fjerne oliepletter fra dine fliser. For jo længere tid en olieplet får lov at sidde, jo dybere vil den trænge ned i fliserne. Trænger olien først dybt ned i fliserne, da vil det dermed vanskeliggøre mulighederne for helt at kunne fjerne oliepletten igen. Vi anbefaler altid, at man får renset sine fliser så snart, at det er blevet konstateret at der har været et oliespild. For jo hurtigere vi kan få lov til at reagere på din sag, og dermed påbegynde en behandling, jo større er chancen for at vi kan fjerne olien uden at efterlade synlige skygger.

Vil man kunne se, at der har været spildt olie?

Der kan være flere ting som spiller ind i forhold til, i hvor stor grad at vi vil være i stand til at kunne fjerne oliepletter fra netop dine fliser.

FØLGENDE SPILLER IND I FORHOLD TIL AFRENSNING AF OLIE PÅ FLISER:
Hvor stor en mængde olie, som der er blevet spildt
Hvor længe olien har fået lov at sidde
Hvilken slags olie der er tale om
Typen af flise

Ovenstående kan have en større eller mindre indflydelse på, om vi vil kunne afrense helt i bund og dermed fjerne alle spor af olie. Ligeledes vil det også have indflydelse på, om der vil være risiko for at man vil kunne se en svag skygge efter olien, på de berørte områder.

Hvordan er processen med at fjerne olie fra fliser?

Selve processen med at fjerne oliespild fra fliser, foregår af op til flere omgange alt afhængigt af hvor genstridig selve oliepletten viser sig at være. Det er derfor ofte et spørgsmål som har meget individuel karakter, idet det variere fra flisesag til flisesag.

TRIN 1 – VURDERING AF FACADETYPE OG OPGAVENS OMFANG 
Vi foretager altid en grundig vurdering af sagens omfang. Det indebærer en vurdering af mængden af olie som er spildt, typen af olie samt hvor længe og dermed også hvor dybt olien er trængt ned i fliserne. Den samlede vurdering, er afgørende for vores tilbud såvel løsningsforslag på den givne oliespilds opgave.

TRIN 2 – FORBEHANDLING MED OLIEOPLØSNINGSMIDDEL, FØR AFVASKNING.
Til at fjerne olien fra fliserne, da forbehandler vi altid med et yderst effektivt olieopløsningsmiddel. Det er nemlig et opløsningsmiddel som trænger ned i flisen for dermed at opløse olien, så denne ikke længere binder sig til flisen. Dette er en yderst effektiv kemisk proces, som ofte vil opløse den spildte olie.

TRIN 3 – KOMPLET RENSNING AF FLISERNE MED HEDEVAND.
Efter olieopløsningsmidlet har fået lov at virke, da vil fliserne blive renset med hedevand. Hedevandet tjener det formål at rense både olien og olieopløsningsmidlet væk, så det kun er den rene flise som er tilbage. Afhængigt af olietype, oliemængden og hvor længe olien har fået lov at sidde, så vil der være risiko for at al olien ikke bliver renset helt væk. Derfor kan der i nogle tilfælde være behov for en gentagelse af afrensningsprocessen, for at få et optimalt resultat.

TRIN 4 – KVALITETSTJEK
Når vi har afrenset dine fliser for oliespild, så foretager vi altid et nøje kvalitetstjek. Dette er med til at sikre at vores arbejde er udført tilfredsstillende samt at vi har ryddet op efter os selv. Dette kvalitetstjek, er med til at sikre en høj standard både for dig som kunde, men også for os som specialister i fliserens.

Læs mere her, hvis du vil have foretaget en fliserens af hele dit fliseareal

OBS: Vi skal under udførelsen af opgaven, have adgang til vand og eventuelt også el.

Skal man have renset alle ens fliser for at opnå et ensartet resultat?

Vi har mange års erfaring med afrensning af fliser, og vi ved derfor hvad der skal til for at opnå et ensartet resultat. For når først man påbegynder en afrensning af et mindre område af fliser, så vil det mange gange opleves som markant renere og flottere end flisernes nuværende tilstand. Det betyder, at vi sagtens kan afrense et mindre område af fliser for olie. Resultatet vil dog ofte blive så godt, at det får de fliser som ikke bliver afrenset, til at se gamle og triste ud.

Vi anbefaler altid at man får afrenset, desinficeret og imprægneret hele det areal som er i direkte kontakt med de olieberørte fliser. Vores anbefaling skyldes det faktum, at man herved opnår det bedste og mest optimale resultat. For ved afrensning, desinficering og imprægnering, da opnår du et flot og ensartet fliseareal. Her vil der ikke vil være tydelige overgange fra det afrensede areal til det ikke afrensede. Dette vil derfor både på kort- og langt sigt være et resultat som man bliver glad for og som øger levetiden samt mindsker vedligeholdelsen på fliserne.

Hvad koster det at få fjernet olie efter et oliespild?

Der findes ikke en standardpris på det at få afrenset olie af fliser, da det ofte kommer an på en række faktorer. Grunden til at prisen kan variere, skyldes at der kan være stor forskel på oliespildsmængden, størrelsen på det berørte areal samt hvor dybt olien er trængt ned i fliserne.

AFRENSNING, KUN AF FLISER RAMT AF OLIE
Ønsker du kun at få afrenset oliespild fra det/de specifikke områder som er berørte, så er der her tale om en meget præcis og afgrænset afrensning. Her går vi nemlig målrettet ned og afrenser de olieramte steder med vores professionelle kemiske produkter og udstyr. Idet denne afrensning kun bliver udført på udvalgte områder, så vil man som kunde kunne risikere synlige forskelle. Det skyldes at vores afrensning er så grundig og effektiv, at der vil kunne blive en synlig forskel imellem de afrensede fliser og de fliser som ikke er afrenset.

Vores fliserens mod oliespild, vil effektivt rense olie af dine fliser. I den forbindelse, vil der dog være risiko for at der kommer en større eller mindre forskel, imellem de ny-afrensede fliser og de som ikke er blevet renset. Denne forskel kommer dog an på flere ting, såsom hvor nye dine fliser generelt er, standen på dine fliser samt hvor effektivt vi har skulle rense for at fjerne oliespildet.

AFRENSNING AF ALLE FLISER
Vi anbefaler en stor del af vores kunder, at få foretaget en komplet fliserens af hele det fliseareal som går sammen med det/de områder som er berørte af oliespildet. Hvorvidt vi anbefaler dig som kunde at få foretaget den komplette fliserens, kommer dog an på sagens omfang. Vi vil altid bestræbe os på at din afrensning efter et oliespild, bliver mindst mulig i omfang. Det er derfor oftest kun i tilfælde, hvor der er spildt en større mængde olie eller hvor det er spildt over flere steder på flisearealet, at vi anbefaler en komplet fliserens. Vi foretager vores anbefaler, baseret på vores mange års erfaring, og vi ved derfor at det mange gange ikke vil være muligt at forhindre en eller anden form for synlig forskel, fliserne imellem.

Dækker forsikringen hvis andre forårsager oliespild på mine fliser?

Som udgangspunkt da vil der altid være en forsikring som dækker et eventuelt oliespild på din ejendom, hvad enten det er din egen eller skadevolders forsikring. (Det antages at begge parter er forsikrede)

Sker oliespildet på dine fliser imidlertid mens der ikke er nogen hjemme, og man derfor ikke ved hvem der er ansvarlig, så vil det som udgangspunkt være din egen forsikring som dækker rensningen af fliserne.

Dit forsikringsselskab vil i de fleste tilfælde forsøge at hente pengene ind og dermed dække deres udgift til skaden. Dette sker ved at gøre krav mod den ansvarlige/skadevolder og dennes forsikringsselskab. Antager vi at det er et postbud i bil eller på knallert, som spilder olie ud over dine fliser, så vil det være forsikringsselskabet til postbudets arbejdsgiver, som skal hæfte for eventuelle udgifter.