fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Datablade - Fliser

Neutraon klar-til-brug og Arco Plus

Produktet bruges i forbindelse med en rens af fliser til at desinficere området så vi sikrer at vi også får fjernet de ting man ikke kan se med blotte øje.

Produktblade: Neutralon_klar-til-brug_TDSArco Plus – jan 2018 – v2

NoxOFF imprægnering - B2B

Når dine fliser er blevet tørre efter din fliserens (ca. en uge efter rens), vil vi imprægnere dine fliser med en patenteret og dokumenteret NOxOFF imprægnering. Imprægneringen forebygger, at fugt trænger ned i flisen, og på den måde nedsættes risikoen for flisepest. Derudover bidrager imprægneringen faktisk også til at fjerne forurening i den forstand, at de farlige NOx-partikler nedbrydes og omdannes til ufarligt nitrat ved hjælp af solens stråler.

Produktblad: NOxOFF Datablad

Nowocoat imprægnering - Fliser

Når dine fliser er renset, imprægneres de med vores NOWO DRY SB imprægnering.

Produktblad: NOWO DRY SB

Datablade - Træ

Nowocoat imprægnering

Når din træterrasse er blevet tør efter din træterrasserens (ca. en uge efter rens), vil vi imprægnere din terrasse med en miljøvenlig træimprægnering. Imprægneringen er diffusionsåben, således at træet kan ånde igennem, så træet fortsat kan leve og ånde som ellers.

Produktblad: NOWO DRY Wood WB

Datablade - Tag

Neutralon

Neutralon er et produkt som bruges til at nedbryde alger og spore fra hårde tagoverflader. Neutralon er miljøgodkendt af miljøstyrelsen som 1 af kun 2 produkter til nedbrydning af alger på tag.

Produktblad: Neutralon_TDS_DK

Datablade - Græspleje

Greenmaster Pro-Lite Cold Start 11-5-5+8Fe
Overtake 613-25 - Ukrudtsmiddel
ICL Sport 16-3-6+2MgO+0,5Fe Gronamic Gødning Sikkerhedsdatablad