fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Ofte stillede spørgsmål – Drystone

Her er de hyppigst stillede spørgsmål fra vores kunder. Hvis dette afsnit ikke besvarer dine spørgsmål, så send dem direkte til os ved hjælp af online formularen, som du finder nederst på siden.​
1. Hvordan fungerer Drystone enheden?

Drystone enheden anvender det ”elektromagnetiske polaritet princip”, der kort forklaret er baseret på vandmolekyler, der har en positiv og en negativ pol. For at vand kan stige op i væggene, skal dets molekyler være orienteret med deres negative pol pegende opad.

Drystone enheden omvender polariteten ved at sende ultra lavfrekvente lydbølger, der forhindrer vandmolekyler i at samle sig og stige op ad (også kaldet kapillaritet) og får dem i stedet til at bevæge sig nedad i jorden.

Drystone enheden omvender vandmolekylernes retning i bygningens fundament og forhindrer således vandet i at stige op gennem væggen ved kapillaritet.

Drystone enheden fungerer ved en meget lav frekvens og trænger effektivt igennem faste materialer. Den skal tilsluttes permanent, men dens strømforbrug forbliver meget lavt (0,75 W). Dette svarer til en årlig omkostning på 120 kr. Den leveres med en ekstern 12V strømforsyning.

2. Hvordan konstaterer man opstigende fugt?

Vi måler fugten 3-7 steder i kælderen alt efter størrelsen. Vi måler ligeledes i tre niveauer fod, knæ og hoftehøjde. Derudover er opstigende fugt kendetegnet ved at fugten er i hele kælderen også i evt. indervægge.

3. Hvor hurtigt kan jeg forvente resultater?

Tørringsprocessen varier alt efter kælderstørrelsen, tykkelsen af væggene, problemets omfang mv. De fleste oplever en forbedring efter de første 6 måneder, men det kan også tage op til 12 måneder.

4. Hvor langt rækker jeres enhed?

Vi har Drystone enheder der kan dække fra 100 m² – 2.500 m². Enhederne dækker kun sammenhængende vægge og der må ikke monteres flere enheder i samme kælder, da de i så fald vil modvirke hinanden.

5. Hvor meget strøm bruger systemet?

Drystone enheden har et strømforbrug på kun 0,75 W. Altså er den meget energi venlig og man skal forvente et energiforbrug ca. 120 kr. om året.

6. Hvad kan vores enhed IKKE hjælpe med?

Vores enhed kan IKKE hjælpe med fugtproblemer som skyldes sætningsskader/utætheder eller hvis der er decideret vand i kælderen. Derudover kræver montering adgang til strøm og er ikke effektiv fra 1 sal og opefter.

7. Hvad indbefatter jeres besøg?

Vi laver en fuld fugtmåling af din kælder og konstatere om vores enhed, kan hjælpe dig med dit fugtproblem. Når vi kører ud, er det altid med udgangspunkt i, at vi monterer enheden, hvis vi konstaterer opstigende fugt. Du skal derfor, inden besøget, taget stilling til, om du ønsker enheden ophængt eller ikke. Vores fugtbesøg er gratis, såfremt vi montere Drystone enheden ved besøget.

​8. Kan enheden slukkes, når tørringsprocessen er færdig?

Det anbefales ikke. Når bygningen er tørret, forhindrer enheden vand i at trænge tilbage i væggene.

9. ​Hvor er det rette sted at hænge enheden op?

Denne beslutning træffes af vores repræsentant, baseret på måling af fugtniveauet og kælderens størrelse.

10. ​Skal tørringsprocessen gentages?

​Nej. Når tørringsprocessen er færdig, arbejder apparatet fortsat og forhindrer herfra vandet i at stige og trænge tilbage ind i væggene igen.

11. Skal enheden justeres eller vedligeholdes?

Nej. Enheden fungerer automatisk og kræver ingen vedligeholdelse.

12. Behøver tørringsprocessen boring eller brug af kemikalierne?

​​Nej. Installation og betjening af enheden involverer ikke nogen af ​​de to.

I modsætning til traditionelle tørringsmetoder bliver Drystone sat op på en væg ved hjælp af en af vores montører. Derefter skal den tilsluttes en strømkilde og er derefter fuldt operationel.

13. Er lydbølgerne fra Drystone enheden farlige?

Nej, de er ikke farlige for hverken mennesker eller dyr, og lydene kan næsten ikke høres. Der kan kun høres en meget svag snurren fra enheden, hvis der er helt stille og man lytter til boksen.

14. Er der nogen sundhedsrisici ved Drystone?

Nej, Drystone er helt sikker. Enheden der sættes op skaber et sundt mikroklima, som positivt påvirker enhver organisme i omgivelserne. Det har også alle de krævede sundheds- og sikkerhedscertifikater.