fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Fugt i kælder priser

Få et tilbud

Priser på drystone

Da Drystone enheden kun virker mod opstigende fugt, tilbyder vi et gratis fugttjek inden monteringen af Drystone enheden. Ved det gratis fugttjek måler vores Drystone montør om der kan konstateres opstigende fugt i dine vægge og kontroltjek af din kælder.

Såfremt at vi kan bekræfte at der er tale om opstigende fugt, så sørger vi for at din Drystone enhed bliver installeret et retmæssigt og diskret sted.

For at vi kan give dig den bedste service, vil vi meget gerne have dig til, at udfylde vores spørgeskema med 10 spørgsmål angående dit fugtproblem.

Spørgeskemaet kan udfyldes her: https://info.nanostone.dk/drystone#spoergeskema

Du vil herefter blive kontaktet af en rådgiver der vil fortælle hvorvidt vores enhed er den rigtige løsning for dig samt besvare evt. spørgsmål du måtte have til pris, opsætning, garanti osv.

Kontrolbesøg:

Er du ikke tilfreds, eller er du i tvivl om resultatet efter de 12 måneder fra monteringen er gået, tilbyder vi også et opfølgende kontrolbesøg, hvor vores Drystone montør kommer ud og foretager kontrolmålinger på fugtreduktionen i dine vægge. Da selve Drystone enheden kun måler fugtniveauet på væggen, i det område den er monteret, kan resultatet nemlig afvige i de omkringlæggende vægge. Et kontrolbesøg faktureres med et udrykningsgebyr på 1.400 kr. +99 kr. i miljøtillæg.

Kontrolbesøg kan bestilles på telefon: 42 36 66 66

Tilfredshedsgaranti:

Hvis fugtreduktionen efter 12 måneder, ikke lever op til dine forventninger, tilbyder vi også returret, hvor du får en refusion på 50% af Drystone enhedens pris, efter enheden er afmonteret og afleveret retur i sin originale emballage.
Du har først mulighed for at benytte dig af returretten efter 12 måneder, og senest indenfor 18 måneder fra Drystone enhedens montering.

Indledende fugttjek og monteringsbesøg:

Da Drystone enheden kun virker mod opstigende fugt, tilbyder vi et gratis fugttjek inden monteringen af Drystone enheden. Ved det gratis fugttjek måler vores Drystone montør om der kan konstateres opstigende fugt i dine vægge. Vores montør foretager målinger af fugtniveauet i flere af væggene ved 10, 50 og 100 cm, hvilket agerer som basis for konstatering af, om der er tale om opstigende grundfugt.

Drystone enheden virker KUN mod opstigende fugt og IKKE mod:

  • Fugt der skyldes utæt tag, vinduer, døre eller andre utætte bygningsdele.
  • Fugt der skyldes stoppede/defekte tagrender, tagnedløb eller utætte/stoppede tagbrønde.
  • Fugt der skyldes stoppede/defekte dræn, kloakrør, regnvandsledninger og fællessystemer.
  • Fugt der skyldes manglende dræn.
  • Fugt der skyldes underjordiske kilder.
  • Fugt der skyldes grundvand.
  • Fugt der skyldes faktorer som akvarier, spa og andre vandbassiner inde i bygningen.

Hvis vores Drystone montør ikke kan konstatere opstigende fugt, og dermed ikke monterer Drystone enheden, eller hvis montøren kan konstatere opstigende fugt, men ikke får lov af kunden til at montere Drystone enheden, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr på 1.400 kr. +99 kr. i miljøtillæg.