fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Graffiti typer

Graffiti er i mange tilfælde ikke et problem som opstår over en længere periode, men nærmere noget som kan være sprøjtet på din facade eller vinduer fra den ene dag til den anden. Lader man først en mindre graffitimængde sidde på facaden, så kommer der hurtigt endnu mere og dermed kan det til sidst virke som et stort og uoverskueligt problem – som bliver tidskrævende og dyrt at fjerne igen.

Når vi snakker graffiti så er der et par termer som er væsentlige at kende, idet brugen af disse gør afklaringen i forhold til en mulig opgave og dermed også omfanget af denne lettere. Nedenfor har vi derfor kort beskrevet nogle af de termer som kan være af afgørende betydning for typen såvel størrelsen på graffitiopgaven.

TAGS

Et tag på bygninger, facader, skilte eller lignende, kan ses som en slags underskrift i graffitiverden. Tags er noget af det mest almindelige at støde på hvis man går igennem de fleste danske byer, som er af en vis størrelse. Et tag vil typisk være relativt simpelt, og vil derfor også i langt de fleste tilfælde kun bestå af en enkelt farve og omfanget eller størrelsen af et enkelt tag, vil også være relativt lille.

​Denne type graffiti er relativ let at fjerne igen, men afrensningen kan vanskeliggøres hvis der er lavet mange tags på en facade over længere tid, og med forskellig slags maling.

THROW-UPS

Et andet begreb, som dækker over en underkategori inden for graffiti er de såkaldte throw-ups, som er karakteriseret ved at være større udgaver af tags. Her er der fokus på blødere former i bogstaverne og typisk vil denne type graffiti bestå af to farver, for at fremhæve bogstaverne og skabe en mindre 3d-effekt. Det er dog også almindeligt at se throw-ups i mere enkle udgaver med én enkelt farve, hvor det kun er bogstaverne m.m. som er tegnet op uden fyldfarve.

Disse throw-ups er lidt mere omfattende at fjerne igen, både pga. størrelsen med også idet der kan være flere farver i brug – alt sammen noget som gør fjernelsen mere krævende.

PIECES

Et piece eller masterpiece er et stort eller meget stort graffitibillede som generelt kun udføres af nogle af de bedste graffitimalere, idet det kræver stor erfaring såvel evner. Dertil kommer at ved et sådanne piece, så bruges der mindst tre forskellige farver og typen af spraymaling kan også variere. Fjernelsen af et sådanne piece kan derfor være omfattende idet at den gennemsnitlige størrelse lyder på mange fuldt overmalede m².

Pieces er ofte tidskrævende og i nogle tilfælde teknisk svære opgaver at have med at gøre, da de dækker mange m² og indeholder utrolig meget spraymaling i forskellige farver og typer – hvilket gør at man ikke nødvendigvis kan have den samme tilgang hele graffitirensningsprocessen igennem.

BACK-TO-BACK

Back-to-back referer til f.eks. en facade som er blevet oversprøjtet med graffiti fra den ene ende af facaden og hele vejen til den anden ende. Det behøver ikke være det samme stykke graffiti, da begrebet også dækker over en stor mængde graffiti som er blevet spraymalet side om side fra den en til den anden ende.​

Back-to-back kan derfor være en blanding af et hav af forskellige typer graffiti, og derfor må en sådan opgave vurderes at være den mest omfangsrige og krævende at få tilbage i tip-top stand igen.