fbpx
 • Gazelle 7 år i træk
 • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Tænk hvis dine fliser i haven kunne bidrage til at fjerne forurening

Vi har d. 1/1/2022 forhandlet eneret i Danmark på den eneste patenteret imprægnering, som dokumenteret har en effektiv effekt på aktivt at nedbryde organisk materiale som sætter sig på dine fliser og, derudover, har en meget positiv indvirkning på miljøet.

Samarbejdet er med Photocat, som er et dansk ApS firma fra Roskilde, som har testet og fået adskillige rapporter på virkninger siden de startede i 2009. Firmaets udvikling går endnu længere tilbage, hvor det bl.a. har været ejet af F. L. Schmith.
Det betyder, at vi er kun indgået samarbejdet efter at have fået fremlagt al dokumentation til at vi er sikre på, at vi giver vores kunder det bedste produkt på markedet.

Så når du får imprægneret dine fliser ved Nanostone, sætter du samtidig et grønt aftryk på vores miljø.

Få et tilbud på fliserens

Nanostone NOxOFF imprægnering reducerer NOx!

Vores imprægnering holder dine fliser rene og fri for flisepest og alger. Men den neutraliserer også forurening fra biler.

Har du nogensinde følt forskellen i luftkvaliteten, når du træder ind i toget i et forurenet byområde og træder ud igen 1 time senere i et meget mindre belastet landområde? Luften føles og er renere i landdistrikterne, hvilket primært skyldes trafikforurening (inklusive NOx).

Nanostone har indgået et eksklusivt samarbejde med Photocat, som har udviklet en helt unik tilføjelse til imprægnering, som ikke kun beskytter og holder flisen pæn i mange år frem, men også reducerer NOx udledning.

Indeholder ikke PFAS eller andre flourstoffer

Renser luften, hvor du opholder dig

Bidrager aktivt til at nedbryde angreb på fliserne

VP & Partner hos Photocat, Theis Reenberg, forklarer effekten af NOxOFF imprægnering

Sådan kan du med NOxOFF imprægnering sætte et grønt aftryk

Den patenterede og dokumenterede NOxOFF imprægnering er udviklet og produceret af Photocat ApS.

Imprægneringen er baseret på fotokatalyse, som kan absorbere energi fra sollyset og bruge den energi til at fjerne forurening. Vores imprægnering er en uorganisk behandling, som trænger ind i overfladen af flisen.

Det har en vandafvisende effekt og virker som et beskyttende skjold mod de vækstbetingelser, som er grobund for diverse uønsket vækst.

Fotokatalysen kan altså to ting:

 1. Den gør, at overflader holder sig rene
 2. Den kan nedbryde organisk materiale, der sætter sig på overfladen ved hjælp af solens energi

Noget af den luftforurening, vi har allermest af, er NOx-forurening. Det er den forurening, der kommer fra vores biler og fabrikker. Alene i Danmark dør 4.000 mennesker for tidligt hvert år på grund af luftforurening, hvor transportsektoren står for 40 % af.

Når dine imprægnerede fliser opsamler energi fra solen, vil den omdanne de farlige NOx-partikler til et ufarligt nitrat (salt), som skylles væk, når det regner.

NOxOFF imprægnering - Nanostone

For hver 100 kvadratmeter fliser, vi imprægnerer i Nanostone, svarer det til, at vi fjerner den forurening, som en gennemsnitlig personbil udleder på et år.

Der er hverken sundheds- eller miljøskadelige ingredienser i vores NOxOFF imprægnering (produktet indeholder heller ikke PFAS). Imprægneringen indeholder vand, uorganiske forbindelser og organiske forbindelser uden flour. Du kan læse databladet her.

Hvor forsvinder imprægneringen/NOxOFF af, når produktet nedbrydes i løbet af sine 10 års levetid?
 • Imprægneringen binder sig til fliserne og forsvinder kun når overfladen af flisen nedbrydes.
 • Produktet er ikke farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale affaldsordning.

 

Hvad består imprægneringen af?

Produktet indeholder vand, uorganiske forbindelser og organiske forbindelser uden fluor. Hertil kan vi henvise til vores sikkerhedsdatablad.

Er der PFAS eller PFOS i produktet?

Nej, der er ingen sammenhæng og dette er og skriftligt bekræftet af ”Bureau Veritas”.
Bureau Veritas bekræfter: ”Produktet indeholder vand, uorganiske forbindelser og organiske forbindelser uden fluor.”

Er der noget skadeligt ved produktet ift. miljø og helbredet?
 • Nej der er intet farligt for miljøet. Det er en uorganisk behandling, som trænger ind i overfladen af flisen og gør at skidt og møg ikke sætter sig så hurtigt i flisen og flisen holder sig ren i længere tid.
 • EU-domstolen er fastslået: TiO2 er et sikkert, ikke-giftigt og miljøvenligt produkt. Produktet er ikke klassificeret som et farligt stof i EU, og forpligtigelserne i forbindelse med farlig klassificering gælder ikke for dette produkt.
Hvad sker der med produktet som rammer fugerne/jorden og ikke formår at binde sig til flisen?
 • Imprægneringen er udviklet til at binde til betonoverflader og en evt. rest som ikke rammer fliserne vil blive vasket væk med regnvandet uden at have en negative miljømæssig effekt.
Hvor langtid (dokumenteret) virker NOxOFF effekten?
 • 10 år
Kemi vs. at gøre ingenting? Er det bedre for miljøet at behandle overflader frem for ikke at gøre noget?
 • Først og fremmest handler det om at holde overflader pæne – det har Nanostone arbejdet med i 15+ år. Så at tilføje denne “rengøring af miljøet” er blot et ekstra add on til vores produkt.
  Det gør Photocat Garden til den mest miljøvenlige imprægnering i Danmark og hvad vi kender til i andre lande.
 • En nylig udarbejdet livscyklusvurdering af DTU viser alt andet. lige, at miljøeffekten ved at anvende Photocat Garden er en faktor 100 i miljøgevinst, som betyder at den ikke til gene for miljøet og dertil reducerer NOx som er et alvorligt problem, som vi skal løse.
Hvad med den kemi som lukker overfladen. Er der noget ift. miljøet her?
 • Det er en uorganisk behandling, som trænger ind i overfladen af flisen og gør at skidt og møg ikke sætter sig så hurtigt i flisen og flisen holder sig ren i længere tid. Der er hverken PFAS eller Flour i og er ikke skadelig for miljøet
Har saltning nogen påvirkning på produktet?
 • Ved normal saltning vil der ikke være en påvirkning på produktet.
 • I tilfælde af, at saltudfældningen er så ekstrem, at der ligger et lag synlig salt, der gør, at fliserne er overdækket og der ikke kan komme sollys gennem saltlaget – så vil der i den tid ikke være en effekt på produktet.
Er det kendt i andre landet?
 • Photocat er en kemi virksomhed og ikke en marketing eller drift virksomhed. Så promoveringen er gået langsom, da fokus har været på udvikling og dokumentation. Dog har Photocat mange referencer både i Danmark og udlandet.
 • I Danmark har vi bl.a. Told og Skat, Københavns lufthavn, samt flere dele af Frederiksberg og Nørrebro. Dertil 100vis af mindre referencer rundt i Danmark.
 • Se nogle af referencerne her: Referencer
Hvor meget NOx er der i hele Danmark og hvor mange m2 skal der så behandles for at fjerne al NOx?
 • Til dato har Photocat nedbrudt 116 tons i 14 lande og denne nedbrydning er fortsættende, da imprægneringen hvert år reducerer mere og mere.
 • Den årlige udledning af NOx i Danmark er 150.000 tons. Det bebyggede areal i Danmark er ifølge Danmarks statestik ca. 6.000 km2. Hvis al bebygget areal var behandlet med Photocat Garden ville vi fjerne 60.000 tons NOx om året, altså ca. 40 % af den årlige udledning.
 • Se graf her: https://www.photocat.net/impact/#impact-environmentalimpact
Hvordan virker det?
 • Det virker ved fotokatalyse. Fotokatalyse er en egenskab titandioxid har – den absorberer energi fra sollyset og bruger den energi til at fjerne forurening.
 • Imprægneringen nedbryder desuden organisk materiale, som gør at flisen holdes pæn i længere tid. Den forurening vi har mest af omkring os – det er NOx og den kommer fra vores biler og fabrikker. Der er ikke meget NOx forurening, men den er ekstrem giftig og dræber omkring 4.000 danskere om året.
  NOx bliver oxideret til Nitrat som er en salt, som bliver vasket væk når det regner. Så vi omdanner et meget giftigt stof til et helt almindeligt salt når det regner.
Hvor meget udleder en standard bil?
 • Den udleder i gennemsnit 1 kg NOx om året. 75-100 m2 fliser er i stand til at nedbryde 1 kg NOx om året. Så man kan sige, at hvis du får behandlet dine fliser af ca. samme areal, så vil du have neutraliseret den forurening ens bil typisk laver.
 • Bemærk, at 80% eller mere af NOx kommer fra forbrændingsværker, mens biler tæller en mindre procent af den samlede udledning. Bil eksemplet er blot lettere at relatere til.
Overholder det FN’s mål for bæredygtighed?
 • Teknologien understøtter flere af FNS bæredygtige udviklingsmål ved at reducere koncentrationerne af NOx og andre skadelige stoffer i luften. Teknologien bidrager til bedre livskvalitet i from af renere luft, lavere sundhedsomkostninger og færre dødsfald. Dette er i overensstemmelse med FNs SDG 11 (3.6), der siger, at i 2030 vil vi påvirke miljøet med særlig vægt på luftkvaliteten.
 • Desuden er det i overensstemmelse med FNs SDG 3 (3.9), der sigter mod at reducere sygdomme og dødsfald fra farlige kemikalier og forurening. Teknologien er bæredygtig og specielt designet til ovenstående formål.
Sikkerhedsdatabladet fortæller at produktet er kræftfremkaldende i spray form. Det modstrider lidt EU-domstolens dom, om at det er farligt?
 • EU-domstolen har fastslået at TiO2 er et sikkert og ikke-giftigt produkt. Men da EU apparatet er meget langsommelig er dommen endnu ikke implementeret i udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade. Derudover så siger sikkerhedsdatabladet, at man skal undgå at indånde evt. spray tåger, hvilket er en foranstaltning som gør sig gældende generelt for sprøjteapplikationer – undgå støv og sprøjtetåger i lungerne.
Hvem er Photocat
 • Photocat er virksomheden som har udviklet produktet og har speciale i fotokatalyse

Vi hjælper også med

Rens af træterrasser

Læs mere

Græspleje

Læs mere

Algebehandling af tag

Læs mere