Svampe er en type organisme, der trives i fugtige, skyggefulde omgivelser. De opstår typisk i sensommeren eller det tidlige efterår. Dårlig dræning er blandt de mest almindelige årsager til svampe i græsplænen, sammen med overdreven fugt fra regn eller vanding. Alt sammen kan føre til store plette på hele plænen. Høj luftfugtighed og dårlig luftcirkulation kan også bidrage til væksten.

Skyggefulde områder er mere tilbøjelige til at være fugtige, hvilket skaber et perfekt miljø for svampe. Nedfaldne blade og andet organisk materiale er en fødekilde for svampe, så det er vigtigt at fjerne dem fra plænen.

Sådan slipper du af med svampe i græsplænen 

Du bør først og fremmest huske på, at svampene er vigtige i en række økologiske processer i naturen, og hjælper med at nedbryde organisk materiale, som døde plantedele i jorden. Det er svært at fjerne svampe plænen, da rødderne sidder dybt i jorden, og svampene typisk kommer tilbage år efter år. Resultatet af de angrebne områder er bare pletter og skade på plænen. Du kan dog gøre nogle tiltag:

Sørg for at din plæne ikke er for fugtig, eller at der er dårlig dræning. Du kan sørge for, at din græsplæne har en god dræning, så vandet kan forsvinde. Luftning af plænen med en vertikalskærer sikrer bedre dræning og luftcirkulation.

Du kan også tilføje topdressing for at forbedre dræningen og klippe plænen regelmæssigt for at fjerne fødekilder for svampe, hvilket forhindrer spredning.

Hekseringe 

En heksering i græsplænen er en svampesygdom i form af en ring af svampe-frugtlegemer, der ses som en cirkel. Der kan dog også være tale om ring uden synlige svampeangreb, men hvor det i stedet ses, at vegetationen ændrer karakter. For eksempel ved cirkler, hvor ringen vokser, og hvor græsset dør.

Vejledning til sneskimmel 

Sneskimmel skaber større eller mindre døde pletter i græsplæner efter længere tids snedækket. Planterne er døde med papirtynde, gråhvide blade.

Svampen kan kun angribe levende græsplanter under snedækket og ofte først, når sneen bliver tung og våd, under langsom afsmeltning. Her er der stor risiko for udvikling af sneskimmel, grundet et langvarigt kompakt snelag efter flere gange tøvejr, og desuden masser af blade som ikke er blevet fjernet fra plænen.

Sneskimmel er en ret svag snylter, som kun angriber under snedækket. Sent om efteråret og gerne efter en periode med koldt og vådt vejr, spirer svampens sklerotier og danner et mycelium som lever af dødt, organisk stof. Den får de bedste chancer på steder, hvor der er for ringe omsætning i de døde plantedele oven på jorden. Desuden er den afhængig af, at der vokser mange individer af samme art tæt sammen, hvad der netop er tilfældet i kornmarker og visse typer græsplæner.

Metoder når planten er angrebet

 • Riv de angrebne græsplanter væk.
 • Fjern det levende græs i en bræmme på ca. 20 cm bredde rundt om yderkanten af det døde parti.
 • Tilfør de bare pletter en 2 cm topdressing af halvt omsat kompost, og så nyt græs (i modstandsdygtige sorter).
 • Bekæmpelse med gængse svampegifte ødelægger balancen i jorden og giver derved grobund for nye angreb.

Forebyggende metoder 

 • Sørg for godt dræn under plænen.
 • Undgå skygge på græsset.
 • Stands trafik over snedækkede plæner.
 • Sæt snehegn op – hvis det kan mindske snedækket af plænen.
 • Fjern laget af dødt materiale ved hjælp af en vertikalskærer sidst i oktober.
 • Fjern alle bunker af nedfaldne blade.
 • Undgår pludselige skift i overfladens pH om efteråret (vent med at kalke til april).
 • Gød med omtanke, sørg for at tilføre ekstra kalium i slutningen af august, og gød ikke om efteråret.
 • Undgå enhver form for overgødskning med kvælstof.
 • Brug modstandsdygtige græssorter.

Røde pletter 

Der er mange pletter på græsplænen, hvor toppen bliver rødlig. Disse pletter er en svampesygdom som kan blive ganske alvorlig i store pletter, særligt når vi har haft langvarigt, fugtigt vejr.

Det eneste, du kan gøre, er at rive græs og svampe grundigt af, lægge lidt topdressing ud på den bare plet og så nyt græs. Vi kan klare opgaven, når vi laver vores besøg hos dig.

Røde hunde “rødtrådssygdom” 

Har din græsplæne fået røde hunde? Rødtrådssygdom opstår om sommeren og
indikerer svage planter i mangel af næringsstoffer. Frem for alt er det manglen på kvælstof der kan få rødtrådssygdom til at sprede sig. Rødtrådssygdom er en forholdsvist svag svamp som er relativt nem at slippe af med. Nogle græsarter, såsom rødsvingel, er lidt mere tilbøjelige til at lide af røde hunde.

Hundepletter

Hundens tis fungerer rent faktisk som gødning for græsset i din plæne, men man kan også gøde sin planter for meget, hvilket også gælder græsplanter.

Hundens tis indeholder en stærk koncentration af kvælstof, som i mindre doser er superfordelagtige for græsset. Men i for store mængder virker det som gift og ødelægger græsset. Pletterne kan være svære helt at komme uden om.

Meldug 

Meldug opstår ofte ved dårlige jordbundsforhold, eller hvis græsplænen ikke får lov til at tørre ud i en længere periode. De første symptomer på meldug er lyse pletter på græsbladene. Med tiden vil du se hvide pulveragtige pletter, (deraf navnet Meldug). Hvis meldug får lov til at lægge ubekæmpet for længe, kan den sprede sig og resultere i store pletter af dødt græs. Når du opdager meldug i din græsplæne, anbefaler vi dig at stoppe græsklipningen i 12-14 dage. Når du så skal genoptage klipningen, så hæv da klippehøjden min. 2 trin og klip dig derefter langsomt ned til den ønskede klippehøjde over de efterfølgende par uger.

Hjælper eddike mod svampeangreb?

Nej, eddike vil ikke effektivt behandle svamp i din græsplæne. Faktisk kan det endog forværre problemet ved at give svampene en fødekilde, som de kan leve af. Den bedste måde at slippe af med svampe på er at give svampene dårlige vækstvilkår og græsset gode vilkår. Altså gøde og efterså og evt. topdress.

Er svampe på græsplænen giftige?

Når det kommer til svampe i haven, så anbefaler vi, at du ikke spiser dem, medmindre du er en svampeekspert og kan kende de spiselige fra de giftige.

Hvad end du har problemer med svampe eller ukrudt, så kan vi hjælpe dig med at holde din græsplæne flot og velplejet hele året. Du kan læse mere om vores services på vores side om græspleje.