fbpx
 • Gazelle 7 år i træk
 • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Privatlivspolitik

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på Nanostone.dk (“Websiden”) og i forbindelse med køb og øvrige henvendelser. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Nanostone ApS, CVR-nr.: 32199186, (”Nanostone” eller “vi”) er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Nanostone ApS kan kontaktes på: info@nanostone.dk

 1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

 • Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt: Ved køb af et af vores produkter registrerer vi dit navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt eventuelle informationer om ind- og udlevering. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om evt. reklamationer.

Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig samt følge op på salget internt i organisationen. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf. EU databeskyttelsesforordningens (General Data Protection Regulation eller “GDPR”) artikel 6, b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere salget på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

 • Administration af salget: Ved køb af produkter/ydelser hos Nanostone ApS, bruger vi også dit navn eller telefonnummer som identifikation i forbindelse med betaling. Behandlingen er baseret på vore legitime behov for at kunne administrere salget og virksomheden på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig. Ved køb, overfører vi følgende information i maskeret («hashed») form til selskaberne Google, Facebook og Instagram for at kunne følge op på, hvilken slags påvirkning vores elektroniske markedsføringsaktiviteter har på salget: E-mailadressen du har registret hos os, købssummen, produkt-ID og købsdato. Grundlaget for behandling af denne data er vores berettigede interesse tilknyttet opfølgning af effekterne af elektronisk markedsføring samt opfølgning af salget. Vi anser, at vores interesse til at udføre behandlingen er større end den ulempe, som behandlingen eventuelt har for dig.
 • Reklamationer og reparationer: Hvis du reklamerer over en vare eller beder os om at foretage en reparation, har vi brug for kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen og foretage reparationen med dertil hørende oplysninger om servicestatus, servicehistorik og eventuelle opgraderinger samt for at holde dig opdateret.

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger til de formål, der er nævnt ovenover, er købsaftalen med dig, og behandlingen anses for at være nødvendig for at opfylde vores forpligtelser af aftalen. I den grad at vi udfører en begrænset behandling af dine personoplysninger for at kunne følge op på salget internt i vores organisation og overfor dig, har vi vurderet, at vores interesse i at gøre dette, er større end ulempen for dig. For eventuelle krav som rettes mod os, vil vi også kunne indsamle dine personoplysninger i den grad, det er nødvendigt for at kunne opfylde eller forsvare vores retslige forpligtelser.

 • Kundeservice: Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon, chat eller email), skal vi vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt og din adresse eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f). Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Ved direkte markedsføring pr. e-mail og sms m,v. vil du kun modtage disse hvis vi har fået dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).

 • Direkte markedsføring – Markedsføringskampagner. Oplysningerne, som vi indsamler om dig, kan være baseret på sandsynlighedsregning, såsom sandsynlig størrelse af din husstand og din alder. Du vil kun modtage markedsføring baseret på denne profil. Du vil kun modtage direkte markedsføring, hvis du har samtykket hertil, jf. GDPR artikel 6,).
 • Elektronisk markedsføring: Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. GDPR artikel 6, a). I den forbindelse bruger vi bl.a. oplysninger om dine tidligere køb til at give dig tilbud, som vi tror vil interessere dig. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte kundeservice.
 • Markedsundersøgelser og kampagner: Kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til at deltage i en undersøgelse, kampagne eller lignende på Websiden, opbevarer vi personoplysninger såsom navn, adresse og/eller telefonnummer, køn, fødselsdato, interesser mv. afhængig af, hvad der anmodes om i den enkelte kampagne eller brugerundersøgelse. Grundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).
 • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive vores website på god og forsvarlig vis, er vi bl.a. afhængige af at kunne anvende statistik om f.eks. trafik, køb og adfærd. Vi kan også have behov for at afdække svindel og træffe foranstaltninger for at forhindre dette. I den forbindelse vil vi nogle gange også bruge personoplysninger til at teste vores systemer. Vi vil så vidt muligt anvende aggregerede data til disse formål. Derudover kan vi behandle dine personoplysninger, når vi giver oplæring til vores ansatte.

Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vore tjenester og sikre driften, jf. GDPR artikel 6, f), og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i den forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger.

TV-overvågning

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Nanostone ApS behandler billedmateriale uden lyd fra TV-overvågning af vores faciliteter, herunder lagre og kontorer. I særlige tilfælde kan følsomme personoplysninger blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser, der sker i overvågede områder. Vi kan efter omstændighederne overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. det vagtfirma, som forestår overvågning, samt eksterne IT-leverandører, som led i drift og support.
 • Advokater og evt. andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, herunder Politiet.