Nanostone A/S og Photocat A/S har i januar 2022 indgået et eksklusivt partnerskab.

Photocat A/S er etableret i 2009 og har en banebrydende imprægnering, der kan sprøjtes på flere overflader såsom tegl, tagpap, facader etc. Med hjælp fra solen ødelægger imprægneringen de farlige luftforurenende stoffer og organiske stoffer som NOx, VOC og andre organiske stoffer. Alene i Danmark dør 4.000 mennesker for tidligt hvert år på grund af luftforurening, hvor transportsektoren står for 40 % af emissionen.

Photocats løsning er blevet demonstreret på Nørrebro Parkskole i København, hvor Nanostone har stået for al koordinering og udførsel. Demonstrationen er foretaget i samarbejde med Københavns Kommune, som har udført en detaljeret rapport med nøjagtige måleinstrumenter. Udfaldet har været over alles forventninger.

Aftalen er baseret på vores fælles løsning på Nørrebro Park Skole. Luftkvaliteten blev forbedret, da partikelforureningen kunne reduceres med 15-20 %. Nanostone har identificeret B2B- og B2G-segmenterne som virksomhedens næste store mål, som skal løftes af Photocats teknologi.

CEO for Photocat, Michael Humle, siger “Jeg er meget stolt og tilfreds over at præsentere en løsning for alle byer i Danmark en løsning til at forbedre luftkvaliteten i en hurtig tilbagebetalingsløsning sammen med Nanostone”, og tilføjer yderligere: “Nanostone er en virksomhed grundlagt af Nicklas og Claus, som er blevet markedsledere inden for specialiseret rengøring og vedligeholdelse og tilbyder den bedste kvalitet og tager også bæredygtighedsdagsordenen alvorligt”.

CCO Nicklas Christensen siger: “Nanostone er markedsleder inden for vores serviceområder, og vi mener, det er vores ansvar og også vores egen interesse at være pioneren med hensyn til miljø og bæredygtighed. Dette produkt er meget unikt og i høj efterspørgsel for de fleste af vores kunder, specielt i BtB og BtG sektoren, hvor der er stor fokus på at komme nærmere FN’s mål. Det er derfor en vigtig milepæl for os at lande en stærk aftale med Photocat og bruge deres data og løsninger til at levere den bedste løsning til vedligeholdelse af byområder omkring skoler, børnehaver, hospitaler og andre steder, hvor god luftkvalitet er vigtig.

WHO gjorde det klart, at tærskelværdierne for luftkvalitet skal sænkes for at redde flere liv og give mere livskvalitet til indbyggerne. Photocat har dokumenteret, at også deres løsninger til behandling af eksisterende overflader forbedrer luftkvaliteten ved at reducere NOx i blandt andet København. Dette førte til en godkendelse i det tekniske underudvalg i Københavns Kommune, der anbefaler brug af fotokatalytisk teknologi til at hjælpe med forbedringer af luftkvaliteten. Et argument er, at selvom alle privatbiler vil være eldrevne, ville der stadig være behov for yderligere tiltag for fortsat at tilbyde luftkvalitet, der respekterer tærskelværdierne.