Sådan fjerner du kløver i græsplænen.

Kløver findes på græsplæner og i haver. Det er en flerårig plante, der af nogen betragtes som ukrudt. Kløver spredes ved at hjælp af frø som hurtigt kan overtage større arealer. Det kan være en vanskelig plante at fjerne, men der er flere metoder der kan anvendes.

Selv den mest velplejede græsplæne kan plages af voksende arealer med kløver. Vi har forsøgt at beskrive, hvordan du undgår og bekæmper kløver i din plæne.

Faktisk har kløveren flere fordele og funktioner, hvis du lader det gro i græsplænen. Det er en naturlig fødekilde for både bier og nyttige insekter, som hjælper med bestøvningen af blomster, frugttræer og bærbuske. Kløver kan udkonkurrere meget andet ukrudt som ønsker at overtage græsset som fx mælkebøtter.

Som alternativ til kunstgødning kan du bruge kalksalpeter der er rig på kvælstof. Det skal spredes jævnt ud på det ønskede område, altid lige inden regn, så græsset ikke svides af. Det sidste alternativ til at bekæmpe kløver i græsplænen er at rykke det op ved håndkraft.

Sprøjtemidler mod kløver i plænen  

Der findes enkelte godkendte sprøjtemidler, der bl.a. kan bekæmpe kløver i græsplænen. Disse produkter er ofte baseret på kemisk fremstillede pesticider der aktivt går ind og dræber udvalgte plantetyper.

Når kløver mangler kvælstof, har de tendens til at sprede sig, da græsset vokser langsomt.  Græsset er i langsom vækst, når kvælstofniveauet er for lavt, og i disse tilfælde har kløveren alle muligheder for at vokse og sprede sig. Man ønsker derfor, at græsset vokser hurtigt, således der ikke er plads til kløveren.

Kløver er en del ærtefamilien.

Med vores servicepakker sørger vi for, at din plæne får masser af næring, så græsset vokser og overtager pladsen for kløveren. Se vores servicepakker på vores side om græspleje.