fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Drystone kundecases

Bliv kontaktet

Drystone kundecase

Vi blev kontaktet af familien Jørgensen, som dagligt oplevede store gener med deres kælder. Her var der nemlig tale om flere af de problemer, som vi ofte ser i relation til opstigende kælderfugt. Hos familien, var et af de mest umiddelbare problemer når man kom ned i kælderen, at der var en generel fugtig og tung luft, som gjorde ophold i kælderen knap så behagelige.

Derudover, så var flere af væggene udsat for begyndende skimmelsvamp og familien oplevede ligeledes at flere af deres klinkebelagte vægge, fremstod med saltudtræk. Selve saltudtrækket i kælderen, betød at Fru Jørgensen flere gange om ugen måtte tørre saltudtrækket af klinkerne, for at de igen kunne fremstå rene og pæne.

LØSNING
Baseret på vores mange års erfaring, anbefalede vi familien at få installeret en af vores Drystone enheder. Drystone systemet har nemlig vist utrolig gode resultater for en lang række af vores tidligere kunder, som ligeledes oplevede store problemer med opstigende fugt i deres kældre.

Familien ville gerne give Drystone systemet et forsøg, da der ikke ville være den store risiko forbundet med dette, idet vi tilbyder virkningsgaranti. Med denne garanti, vil det altid være muligt at få sine penge tilbage (fratrukket opsætningsgebyret) hvis der ved det opfølgende kontrolbesøg, cirka 6-12 måneder efter, ikke kan måles de lovede forbedringer.

HVORDAN DRYSTONE SYSTEMET AFHJALP FAMILIENS PROBLEM?
Selve Drystone systemet virker ved at der fra den installerede Drystone enhed, bliver udsendt en række elektromagnetiske impulser/bølger af en korrekt frekvens og intensitet.

Det har den virkning, at der opstår en polaritetsvending i både væggene og gulvet, og disse går dermed fra at være negativ ladet til at være positiv ladet. Denne polaritetsvending, skaber en afvisende effekt over for vandmolekyler og væggene vil i stedet for at tiltrække fugten, afstøde fugten. Det gør at fugten langsomt vil blive presset væk fra det positivt ladede felt, idet der skabes en magnetisk barriere som konstant blokerer for vandmolekylerne og dermed fugten.

RESULTAT
Efter forudgående aftale, kom vi forbi til det opfølgende kontrolbesøg hos familien Jørgensen, små 8 måneder efter vi havde installeret vores Drystone system i deres kælder. Her kunne vi relativt hurtigt konstatere, at de luftrelaterede gener som der havde været ved vores første besøg, var væk. Helt konkret betyder det, at luften i kælderen nu var væsentlig forbedret så den nu fremstod frisk og tør.

I forhold til fugten i væggene i kælderen, så var denne sænket betydeligt – så fugten nu lå på et ganske acceptabelt niveau. Ligeledes afhjalp vores system på det grimme og irriterende saltudtræk på de klinkebesatte vægge – så familien nu slipper for at skulle aftørre klinkerne.

Opsummeret, så opnåede vores Drystone system rigtig gode resultater – hvilket endnu en gang bekræfter os i, at vores system kan have en afgørende effekt på at bremse og forbedre opstigende fugt i kældre.

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
Ønsker du ligesom familien Jørgensen, også at komme problemerne med opstigende fugt i din kælder til livs?

Kontakt os da i dag – så kan vi tage en ganske uforpligtende snak om hvorvidt vores Drystone system vil være den rigtige løsning på dit problem eller om andre tiltag er påkrævet.

Husk at vi altid tilbyder virkningsgaranti, og vi opsætter derfor kun vores Drystone system i kældre hvor vi af erfaring ved at vores system kan afhjælpe de nuværende fugtproblemer – hvis ikke får du dine penge tilbage (fratrukket opsætningsgebyr).

Grafer med før og efter målinger af opstigende fugt

Nedenfor har vi samlet et udvalg af case-eksempler fra nogle af vores Drystone-kunder, her har vi med hjælp fra grafer skabt et overblik i forhold til målingerne før og efter vi har opsat vores Drystone enhed, til afhjælpning af opstigende fugt.

Forløbet med måling af fugtniveauet, har i de nedenstående cases været, at vi har været ude ved kunden, hvor vi har foretaget kontrolmåling ved opsætningstidspunktet. Denne kontrolmåling, har givet os de fugttal som dermed er udgangspunktet for vores efterfølgende sammenligning af effekten – før og efter opsætning af vores Drystone enhed.

MÅLINGER MED UDGANGSPUNKT I ET BESTEMT PUNKT PÅ VÆGGEN
Ved opsætning af vores Drystone system enhed, da lover vi en sænkelse af fugttallet med 20% eller til et niveau hvor fugtindholdet i et givent punkt er under 60.Hvis ikke den lovede sænkelse opfyldes ved den opfølgende måling 12 måneder senere, så kan du til enhver tid gøre brug af vores virkningsgaranti og få refunderet dit køb, dog fratrukket opsætningsgebyr.

 

NB:
Det vil være de to øverste tal/punkter som vi vil forsøge at sænke i første omgang. Det skydes at fugten arbejder sig ned af og derfor vil der være en vis sandsynlighed for, at der stadig vil være en større eller mindre grad af fugt over det ønskede niveau – i bunden af væggen, når vi måler anden gang.

VORES FUGTMÅLING OPDELES I TRE OVERORDNEDE KATEGORIER:

  • Mål bund væg
  • Mål midt væg
  • Mål top væg

Denne opdeling sikre at vi efterfølgende kan foretage nye målinger på hvert af de tre punkter (bund, midt og top) og dernæst sammenligne den gamle måling af ”top væg” med den ”nye top væg” og ligeledes den ”gamle midt væg” med den ”nye midt væg” osv. Dette sikre, at vi kan love vores virkningsgaranti med nedsættelse af fugtniveauet med 20% på de forskellige sammenligningspunkter eller under 60 i fugtindhold. Det vil sige at bund og bund sammenlignes i forhold til fugtniveau, men at bund og top ikke sammenlignes over for hinanden.

Vores virkningsgaranti vil derfor være gældende på punktet som f.eks. hedder ”mål midt væg” som hvis det sænkes med mere end 20% eller under 60 i fugtindhold, så vil det vurderes som værende et tilfredsstillende resultat jf. den første opfølgende måling. Drystone systemet vil dog kontinuerligt arbejde mod fugten, og derfor skulle fugtniveauet gerne fortsætte med at falde fremadrettet, for til sidst at nå til et fugtniveau der er acceptabelt og som opretholdes ved hjælp fra Drystone enheden.