fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Her er imprægnering af fliser vigtigt

Her er imprægnering af fliser vigtigt

Få et tilbud

Hvorfor imprægnering af fliser?

Skal du holde alger, flisepest og følgevirkninger som ujævne fliser og frostsprængning effektivt på afstand, skal du sørge for at få imprægneret dine fliser. Så bliver det sværere for algerne at få fodfæste. Især er det vigtigt at imprægnere flisene på nordvendte eller skyggefulde arealer, hvor algerne lettere kan få fat.

Skal du bevare din flisebelægning pæn, præsentabel og jævn, skal du være ekstra opmærksom på algevækst. For algerne er kimen til stort set alle de dårligdomme, der kan gøre dine flisearealer grimme at se på og ujævne at gå på. I den sidste ende er de årsagen til, at du kommer til at lægge fliserne om eller udskifte dem længe før, det ellers havde været nødvendigt.

​Sådan beskytter du dine fliser mest effektivt mod alger

Skal du beskytte fliserne mest effektivt mod alger, skal du få imprægneret fliserne med en nanoteknologisk overflade. Den beskytter dem effektivt mod fugt og gør det nemmere for vandet at løbe væk fra fliserne.

Imprægneringen kan enten påføres fliserne, når de er helt nye eller efter endt algerensning. For det er vigtigt, at fliserne er helt rengjorte og fri for eksisterende algebelægning, hvis imprægneringen skal have den bedste effekt.

Her er det vigtigst at beskytte fliserne mod algeangreb

Imprægneringslaget gør det sværere for algerne at få fodfæste på fliserne, fordi de kræver fugt for at kunne gro. Det er derfor, at der oftest kommer kraftigere algebelægninger på nordvendte flisearealer, og fliser der ligger i skygge fra bevoksning og træer. Her kan solen ikke få ordentlig fat, så fugt, dug og regnvand fordamper.

Men også i mere solbeskinnede områder med flisebelægning, kan det betale sig at imprægnere fliserne. For selv om solen kan holde algevæksten nede, dannes der alligevel algevækst. Den vil oftest kunne gro og formere sig i de mørke og oftest våde efterårs- og forårsmåneder, hvor solen ikke har nær så meget magt som om sommeren. Så selv om du får den største effekt af imprægneringen på skyggefulde steder, er det vigtigt at imprægnere alle dine flisearealer.

​Algerne er første skridt til en ødelagt flisebelægning

Algerne kommer flyvende med vinden og er der tilpas fugtigt, der hvor de lander, slår de rod og begynder at formere sig. Snart bliver algelaget kraftigt nok til, at andre vækster som lav-arter fra lichener-familien, der giver flisepest, diverse mosarter og – hvis algelaget er rigtig tykt – forskellige ukrudtsplanter og græsser, kan slå rod.

Snart vil rodnettet forgrene sig og finde vej ned mellem samlingerne og kanterne på fliserne. Derved kan vandet trænge ned i gruslaget under fliserne og underminere dette. Samtidig bliver fliserne glatte og klæbrige at gå på, specielt i regnvejr hvor du nemt kan falde.Men det største problem kommer, når det bliver vinter. Her vil den ophobede fugt fryse til is. Det øger risikoen for, at fliserne forskubber sig eller ligefrem frostspringes. Det gør flisearealet ujævn og endnu farligere at gå på. Så jo før du får imprægneret dine fliser, jo længere kan du nyde en pæn flisebelægning.