fbpx
  • Gazelle 7 år i træk
  • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Facaderens Fyn

Facaderens Fyn

Få et tilbud

Vi sikrer den rette kvalitetsløsning

Er din facade præsentabel? Folk vil automatisk bedømme den så snart, de ser den. Det er din facade ud ad til. Det er derfor vigtigt, at du vedligeholder din facade.
​Vi bestræber os på, at sikre den bedste kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi vejleder dig fra start til slut. Forinden selve facaderensning vil vores eksperter vurdere din facade samt tage prøver heraf.

Inden facaderens
Inden selve udførslen af facaderens på Fyn, har vi nogle forbehold, der altid ses på, for at sikre kvaliteten af vores arbejde. Før en facaderens vurderes facadens underlag og overfaldestruktur. I denne omgang tages prøver af underlaget for at sikre den rette rensningsmetode anvendes.

Algebehandling
​Vi tager ligeledes forbehold for alger og mos forinden en facaderens på Fyn. Mange facader lider af alger og mos, hvorfor vi altid undersøger algetype samt hvor dybt de må have sat sig. Hvis nødvendigt foretages en algebehandling, hvor algerne bekæmpes ved hjælp af vores algeskum.

Udførsel af facaderens

Ved udførsel af selve facaderensningen anvendes alene udstyr, der kan tilpasses den enkle facade. Rensningsmetoden varierer derved af facadetype og facadens underlag. Ved facaderens på Fyn foretages enten en koldvandsrensning eller hedevandsrensning, hvor vandmængde og tryk justeres  efter type af facade.

 

Anbefaling efter facaderens Fyn

Efter udførsel af facaderens anbefaler vi, at få foretaget en overfladebehandling af facaden. Vores overfaldebehandling mindsker misfarvning efter alger, og hjælper til at holde algerne væk. Endvidere forhindrer vores overfladebehandling fugt- og vandindtrængning, hvilket ellers kan føre til frostsprængninger i vinterhalvåret.