Garnisionsparken er et meget stort projekt, hvor Nanostone har stået for facaderens og facadeimprægnering af 12 komplekser. Alle de individuelle træterrasser er renset.

Garnisionsparken er udført i samarbejde med rådgivende ingeniører som skulle rapportere ugentlig til bygherre. Nanostone har derfor lagt en fælles plan for hele projektet. Alle beboere er løbende blevet varslet og der er blevet kommunikeret ud til beboerne via en fælles facebook side.
Der er blevet lagt en plan for hele projektet ift. udførselsmetode og hvornår de forskellige boligkomplekser er blevet renses og imprægneret. Der er løbende blevet opdateret ift. problemstillinger, afspærring, lifte og andet, hvor det er ønsket at bygherre og beboere skulle være orienteret.

Det har været et spændende projekt og kunden er meget tilfreds med arbejdet og der er aftalt en årlig vedligeholdelse af alle arealerne.