Dalgas Have ligger midt på Frederiksberg og er en stor forening af lejligheder. Ejendommen administreres af DEAS ApS, som tog kontakt til Nanostone.

Facaden er pudset facade og stod enormt mørk og ramt af alger og kunne ønskede at vide, hvor pæn facaden kunne blive ved afrensning, da det ville blive meget omkostningstungt at få facaden pudset op på ny.
Inden projektopstart blev der foretaget prøver til godkendelse. Her kunne vi konstatere en markant forskel på resultatet, når facaden blev forbehandlet inden mekanisk hedvandsrensning ift. hvis vi kun hedvandsrensede.
Forbehandlingen har en afgørende effekt på at trænge ind i alger og smuds, hvor en stor del går fra inden rens. Derved kan facaden renses langt mere skånsomt og uden at ødelægge pudset.

Facaden ligner i dag, at den er blevet malet igen, men der er kun tale om en forbehandling og mekanisk rens med varmt vand.

Facaden er afslutningsvis blevet imprægneret med Nanostone Imprægnering og vinduerne er blevet vaske med demineraliseret vand.

Kunden er fremadrettet tilmeldt vores årlige behandling, hvor vi sikrer, at facaden fortsætter med at stå helt pæn.

Der er blevet brugt meget lidt kemi i forbehandlingen og der er derfor tale om en langt mere miljøvenlig vedligeholdelse til alternativt at pudse facaden op igen. Selve afrensningen er foretaget med rent vand.
Såfremt der ikke blev handlet på opgaven nu ville facaden få alger ind under pudset, som ville ryge af. Så på den måde, er er også tale om en løsning som på den lange bane spare kunden for mange penge.